Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De organisaties achter de nu afgewezen aanvragen zijn onder meer het AIDS fonds, Stichting Vluchteling, Wemos, Solidaridad, IUCN, Wereld Natuur Fonds, Mundial, Solidaridad en de Wereldwinkels. Sommigen van hen doen nog wel mee met andere aanvragen. Woensdagmiddag werd door Buitenlandse Zaken bekend gemaakt welke organisaties zijn afgevallen bij de aanvragen voor het zogenoemde medefinancieringsstelsel (MFS).

Geschokt
Woordvoerder Paul Zantkuijl van het AIDS fonds, dat namens elf organisaties een aanvraag van 20 miljoen euro indiende, zegt dat het slechte nieuws erg onverwacht kwam. “We zijn zeer geschokt. Maar we hebben nog geen brief ontvangen, dus we weten nog niet op grond waarvan we nu worden afgewezen.”

Biodiversiteit
Natuurbeschermingsorganisatie IUCN moet het besluit ook nog bestuderen. In een eerste reactie zegt bestuursvoorzitter Roger van Boxtel: “Het lijkt erop dat er wel gekozen is voor mensen, maar niet voor behoud en bescherming van natuur. In onze ogen kan het een niet zonder het ander. Het is wrang om zo’n besluit te krijgen in het Internationale jaar van de Biodiversiteit.” 
Directeur  Daniëlle Hirsch van Both ENDS, dat als ‘penvoerder’ wel door mag met een andere aanvraag, zegt over het afgewezen voorstel dat de organisatie met IUCN deed: “We zijn erg teleurgesteld dat juist de Ecosystem Alliance geen subsidie krijgt. Dat is echt een aderlating voor de zuidelijke organisaties. Het belang van milieu en duurzame ontwikkeling voor ontwikkelingslanden lijkt onderschat te worden.”

Vernieuwing?
Directeur Nico Roozen van Solidaridad is gefrustreerd: “Het ministerie spreekt permanent over vernieuwing. De grote vernieuwingsthema’s zijn duurzame productie en de verbinding van sociale ontwikkeling en milieu. De organisaties die met deze thema’s werken, IUCN, FairTrade, en ook Solidaridad in samenwerking met het WNF, zijn allemaal gediskwalificeerd ten opzichte van de traditionele clubs.” De afwijzing zorgt voor een flinke krimp in het budget van Solidaridad: van 17 miljoen naar 12 miljoen. “Ik maak me niet zo druk over het geld”, aldus Roozen. “We hebben negen maanden de tijd om andere fondsen te zoeken. De particuliere markt groeit sterk en bovendien kunnen we bij andere subsidiepotjes terecht. Maar deze beslissing is gewoon heel slecht voor het MFS.”

Redelijke mix
Volgens Vice Versa zijn grote verrassingen uitgebleven bij de uitslagen van deze eerste ronde, en vooral kleinere indieners als VSO en Aqua for All nu het slachtoffer. Het Nederlands Dagblad merkt op dat vrijwel alle christelijke organisaties die een aanvraag deden, ‘door’ zijn naar de volgende ronde. Lau Schulpen, onderzoeker bij het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN), meent dat er beduidend meer aanvragen zijn afgevallen dan verwacht. De goedgekeurde organisaties laten op het eerste gezicht een redelijke mix van thema’s zien, al is over de inhoud van de aanvragen nog weinig bekend, schrijft hij op Viceversaonline.
 

Tweede ronde
De organisaties of coalities die doorgaan, mogen nu een uitgebreider programmavoorstel indienen. Op basis hiervan zal het ministerie een toets uitvoeren waarin elke aanvraag 100 punten kan halen. Om subsidie te krijgen moeten minstens 60 punten gehaald worden. Op 1 november 2010 wordt definitief bepaald hoeveel subsidie de organisaties zullen krijgen.
Directeur Rolien Sasse van Simavi zegt zich wel “stevige zorgen” te maken over fase 2. “We moeten in drie maanden onze programma’s voor de komende vijf jaar indienen. Dat ongelofelijk veel werk, en ook een groot risico. Wij werken vraaggericht. Dat betekent dat de lokale organisaties in ontwikkelingslanden aangeven wat ze nodig hebben. Het is haast onmogelijk om dat proces goed vorm te geven in drie maanden tijd.”

Vervolg
Twintig samenwerkingsverbanden van in totaal 74 organisaties gaan door naar een volgende ronde, waarin hun aanvragen beoordeeld worden.
Zij hebben voor een bedrag van 2,8 miljard subsidie aangevraagd. Tot de gelukkigen die door mogen behoren onder meer ICCO, Hivos, Oxfam Novib, het Rode Kruis, War Child, en ook Free Voice, IICD, Both ENDS, en Simavi.

IICD zei eerder zeker subsidie te verwachten. “ICT is een zogenaamde driver for change, het is onontbeerlijk op alle gebieden: zorg, landbouw, onderwijs”, vindt directeur Caroline Figueres.
 
Voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, heeft de subsidieregeling vernieuwd om samenwerking tussen de ontwikkelingsorganisaties te stimuleren. MFS II loopt van 1 januari 2011 tot 31 december 2015. In het aprilnummer van onzeWereld een uitgebreid achtergrond artikel: Zwaar weer op komst voor de hulpsector.

Is er leven na MFS?
Debat in Studio Desmet, Amsterdam
11 april van 16:00 – 21:00
Live op Radio 1 bij Llink

 

Foto boven: Bewustwordingscampagne over aids in de Centraal Afrikaanse Republiek (cc) Pierre Holtz/ UNICEF

 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief