Een impressie van het laatste oerbos van Europa, Bialowieza in Polen

17-11-2016 Bron: OneWorld
Schubbige bundelzwammen op een boom
Schubbige bundelzwammen op een boom
Schubbige bundelzwammen op een boomSchubbige bundelzwammen op een boom
Adam Loret (1881-1939) was de bosbouwer. Hij redde samen met natuurbeschermers het oerbos van Bialowieza van de zaag door contracten voor de exploitatie te verbreken.
Monument voor Adam LoretAdam Loret (1881-1939) was de bosbouwer. Hij redde samen met natuurbeschermers het oerbos van Bialowieza van de zaag door contracten voor de exploitatie te verbreken.
Op 27 september 1752 hield koning August III van Polen, met zijn Koningin en Kroonprins Xavier Karel, hier een drijfjacht. Gedurende die drijfjacht schoten ze: 42 wisenten, 13 elanden en 2 reeën.
Jachtobelisk van Koning Augustus IIIOp 27 september 1752 hield koning August III van Polen, met zijn Koningin en Kroonprins Xavier Karel, hier een drijfjacht. Gedurende die drijfjacht schoten ze: 42 wisenten, 13 elanden en 2 reeën.
Europa betaalt om de veranderingen in het woud door klimaatverandering te observeren. Dit project liet zien dat fijnsparren ernstig verzwakt waren door droogte. http://www.forbiosensing.pl/
Informatiebord LIFE+ project biosensingEuropa betaalt om de veranderingen in het woud door klimaatverandering te observeren. Dit project liet zien dat fijnsparren ernstig verzwakt waren door droogte. http://www.forbiosensing.pl/
De hele letterzetter affaire heeft ook impact op de lokale economie. Dit bord meldt dat, de letterzetter nog niet alles heeft opgegeten en er in het restaurant nog prima woudmaaltijden te krijgen zijn.
'De letterzetter heeft nog niet alles opgegeten'De hele letterzetter affaire heeft ook impact op de lokale economie. Dit bord meldt dat, de letterzetter nog niet alles heeft opgegeten en er in het restaurant nog prima woudmaaltijden te krijgen zijn.
Janusz Korbel was de oprichter van de Poolse Workshop for All Beings. Een organisatie die zich baseert op de diepe ecologie van Arne Naess. Van hieruit wordt het woud beschermd.
Huisje van Janusz KorbelJanusz Korbel was de oprichter van de Poolse Workshop for All Beings. Een organisatie die zich baseert op de diepe ecologie van Arne Naess. Van hieruit wordt het woud beschermd.
Een typische oud Pools tegel fornuis. Deze kachels zijn zeer slim in de binnenmuren ingebouwd.
Keuken in het huisje van Janusz KorbelEen typische oud Pools tegel fornuis. Deze kachels zijn zeer slim in de binnenmuren ingebouwd.
In de voormalige woonkamer sliep uw redacteur, op deze eenvoudige doch comfortabele bedbank.
Bedbank in het huisje van Janusz KorbelIn de voormalige woonkamer sliep uw redacteur, op deze eenvoudige doch comfortabele bedbank.
De eiken zij abnormaal hoog in Bialowieza de hoogste gevonden eik in het oerbos is 44 meter en zo staan er vele tientallen.
Kruin van een honderdjarige zomereikDe eiken zij abnormaal hoog in Bialowieza de hoogste gevonden eik in het oerbos is 44 meter en zo staan er vele tientallen.
In moeras worden de bomen niet zo oud ze vallen snel om doordat ze ondiep wortelen. Elzen zijn hierop aangepast en domineren deze broekbossen dan ook.
ElzenbroekbosIn moeras worden de bomen niet zo oud ze vallen snel om doordat ze ondiep wortelen. Elzen zijn hierop aangepast en domineren deze broekbossen dan ook.
Heel klein zie je op een aantal bomen vurige rode stipjes. Die stipjes waren er opgezet als teken dat ze door de letterzetter waren aangetast. Het is wel even goed kijken.
Bomen met rode stippenHeel klein zie je op een aantal bomen vurige rode stipjes. Die stipjes waren er opgezet als teken dat ze door de letterzetter waren aangetast. Het is wel even goed kijken.
Een rode pijl om aan te duiden dat er verderop een plek is met meerdere door de letterzetter aangetaste bomen.
Rode pijlEen rode pijl om aan te duiden dat er verderop een plek is met meerdere door de letterzetter aangetaste bomen.
De kruinen van de fijnsparren die vol in de naalden zouden zitten. Als de letterzetter niet langs was gekomen.
Afgestorven fijnsparrenDe kruinen van de fijnsparren die vol in de naalden zouden zitten. Als de letterzetter niet langs was gekomen.
De eik staat tussen een gezelschap van jongere maar ook al behoorlijk grote bomen. Die bomen wachten tot de eik sterft en zij zijn plek kunnen innemen.
Honderdjarige zomereikDe eik staat tussen een gezelschap van jongere maar ook al behoorlijk grote bomen. Die bomen wachten tot de eik sterft en zij zijn plek kunnen innemen.
De stammen van woudreuzen maken een geweldige indruk. Het schors van die bomen vertoont vaak structuren die je in Nederland nooit te zien krijgt.
Stam van een woudreusDe stammen van woudreuzen maken een geweldige indruk. Het schors van die bomen vertoont vaak structuren die je in Nederland nooit te zien krijgt.
Door wind, ziekte, vraat of onderlinge concurrentie worden niet alle bomen gezegend oud. Ook deze knapen moesten het veld ruimen.
Omgevallen en bemoste stam van een haagbeukDoor wind, ziekte, vraat of onderlinge concurrentie worden niet alle bomen gezegend oud. Ook deze knapen moesten het veld ruimen.
Een enorme zomereik overschaduwt de kleine boompjes onder zich.
WoudreusEen enorme zomereik overschaduwt de kleine boompjes onder zich.
De honingzwam is een parasitaire zwam die in staat is een boom te doden. Deze haagbeuk wordt duidelijk aangevallen.
HoningszwammenDe honingzwam is een parasitaire zwam die in staat is een boom te doden. Deze haagbeuk wordt duidelijk aangevallen.
Een tonderzwam heeft zich gevestigd op een afstervende haagbeuk. Die haagbeuk lijkt de concurrentie strijd om het zonlicht met de reusachtige zomereik er naast te hebben verloren.
Concurrentie is moordendEen tonderzwam heeft zich gevestigd op een afstervende haagbeuk. Die haagbeuk lijkt de concurrentie strijd om het zonlicht met de reusachtige zomereik er naast te hebben verloren.
Mos heeft zich gevestigd op de stam van deze haagbeuk. Bomen die steeds ouder worden creëren steeds betere omstandigheden voor mossen.
Bemoste stamMos heeft zich gevestigd op de stam van deze haagbeuk. Bomen die steeds ouder worden creëren steeds betere omstandigheden voor mossen.
In natte delen van het bos maken fijnsparren als ze omvallen enorme platte kluiten die een diversiteit aan milieus creëren.
WortelkluitIn natte delen van het bos maken fijnsparren als ze omvallen enorme platte kluiten die een diversiteit aan milieus creëren.
Staat er hier ook maar een boom in een rij? Bomen zaaien zichzelf uit en komen tot wasdom op de plekken die hen het beste passen.
Natuurlijke bos groeiStaat er hier ook maar een boom in een rij? Bomen zaaien zichzelf uit en komen tot wasdom op de plekken die hen het beste passen.
Een zomereik heeft het loodje gelegd. De eik heeft hij weer andere bomen mee genomen. Een ideale plek voor keverlarven en muizen.
Omgevallen woudreusEen zomereik heeft het loodje gelegd. De eik heeft hij weer andere bomen mee genomen. Een ideale plek voor keverlarven en muizen.
In het elzenbroekbos langs de Narewka komen aardig wat fijnsparren voor. Maar die wortelen hier ondiep en vallen snel om. Hier zien we ze vooral liggend.
Poelen in het elzenbroekbosIn het elzenbroekbos langs de Narewka komen aardig wat fijnsparren voor. Maar die wortelen hier ondiep en vallen snel om. Hier zien we ze vooral liggend.
De stobbe van een geknakte zomereik. Een geweldig milieu voor diverse keversoorten.
Vermolmde stobbeDe stobbe van een geknakte zomereik. Een geweldig milieu voor diverse keversoorten.
Onder de fijnsparren die afgestorven zijn door de letterzetterplaag is er nu een feest van paddenstoelen te zien.
Ridderzwammen in het bosOnder de fijnsparren die afgestorven zijn door de letterzetterplaag is er nu een feest van paddenstoelen te zien.
Een wat oudere wortelkluit van een eik wordt gebruikt door muizen of misschien een groter beest als nest.
Muizengangetjes in een wortelkluitEen wat oudere wortelkluit van een eik wordt gebruikt door muizen of misschien een groter beest als nest.
Van links naar rechts haagbeuk, haagbeuk, fijnspar, berk.
Soms groeien bomen samen opVan links naar rechts haagbeuk, haagbeuk, fijnspar, berk.
Tussen het blad groeien mooie witte paddenstoelen.
Paddenstoelen op de bosbodemTussen het blad groeien mooie witte paddenstoelen.
De rivier de Narewka begrenst het oudste, best beschermde en minst aangetaste deel van het oerbos en scheidt het van de rest van het bos.
Woest rietlandDe rivier de Narewka begrenst het oudste, best beschermde en minst aangetaste deel van het oerbos en scheidt het van de rest van het bos.
Onder een afstervende eik een vruchtbare compost laag ideale omstandigheden voor de hem omringende jonge bomen.
Bodem onder een afstervende zomereikOnder een afstervende eik een vruchtbare compost laag ideale omstandigheden voor de hem omringende jonge bomen.
Op de bodem onder de dode eik van de vorige foto heeft een mol haar territorium ingericht een fijne plek met massa´s heerlijke insectenlarven en wormen.
Tafeltje dekje voor Monfer de molOp de bodem onder de dode eik van de vorige foto heeft een mol haar territorium ingericht een fijne plek met massa´s heerlijke insectenlarven en wormen.
Een fijnspar heeft een enorme wortelkluit gemaakt waardoor als het ware een windscherm is ontstaan. In de luwte een beschutter en rustiger microklimaat.
Vlakke wortelkluitEen fijnspar heeft een enorme wortelkluit gemaakt waardoor als het ware een windscherm is ontstaan. In de luwte een beschutter en rustiger microklimaat.
Al wat oudere stammen van fijnsparren getuigen van het feit dat er hier wel eens vaker fijnsparren sterven.
Fijnsparren stammenAl wat oudere stammen van fijnsparren getuigen van het feit dat er hier wel eens vaker fijnsparren sterven.
Een aantal fijnsparren zijn neergestort tussen de andere bomen. In de middelste boom op de achtergrond zijn duidelijk spechtengaten te zien.
Omgevallen dode fijnsparrenEen aantal fijnsparren zijn neergestort tussen de andere bomen. In de middelste boom op de achtergrond zijn duidelijk spechtengaten te zien.
Tussen het mos heeft een parelstuifzwam een prima plekje gevonden.
ParelstuifzwamTussen het mos heeft een parelstuifzwam een prima plekje gevonden.
Op een vermolmde stobbe heeft zich een prachtig compositie van bladmossen en korstmossen ontwikkeld.
Korstmossen en mossenOp een vermolmde stobbe heeft zich een prachtig compositie van bladmossen en korstmossen ontwikkeld.
Door de letterzetterkevers hebben deze fijnsparren het loodje gelegd. Maar de letterzetters zijn nu vertrokken die houden niet van dode bomen.
LetterzetterschadeDoor de letterzetterkevers hebben deze fijnsparren het loodje gelegd. Maar de letterzetters zijn nu vertrokken die houden niet van dode bomen.
Onder de dode fijnsparren rukken loofbomen en kruiden alweer op.
BosverjongingOnder de dode fijnsparren rukken loofbomen en kruiden alweer op.
Kleine tonderzwammen zijn begonnen om de stam van een door de letterzetters gedode fijnspar te verteren.
TonderzwammenKleine tonderzwammen zijn begonnen om de stam van een door de letterzetters gedode fijnspar te verteren.
Pottenkijken is verboden als staatsbosbeheer het bos leeg rooft zijn getuigen ongewenst.
Alleen houttransportPottenkijken is verboden als staatsbosbeheer het bos leeg rooft zijn getuigen ongewenst.
Met een bordje worden de mensen gewaarschuwd dat er hier wel eens een wisent oversteekt en niet alleen maar herten en reeën.
WisentengebiedMet een bordje worden de mensen gewaarschuwd dat er hier wel eens een wisent oversteekt en niet alleen maar herten en reeën.
Het blijven toch mooie zwammetjes.
ElfenbankjesHet blijven toch mooie zwammetjes.
Dode sparren zijn broos en knakken dan gemakkelijk tijdens een storm.
Geknakte fijnsparrenDode sparren zijn broos en knakken dan gemakkelijk tijdens een storm.
Deze eik moet met een vreselijk geraas tegen de grond zijn geslagen. In de schrik is een kleine haagbeuk achter hem aangevallen of is er een andere oorzaak?
Reusachtige zomereikDeze eik moet met een vreselijk geraas tegen de grond zijn geslagen. In de schrik is een kleine haagbeuk achter hem aangevallen of is er een andere oorzaak?
De omgevallen zomereik heeft een deel van zijn takken achtergelaten in de vork van een boom die in zijn weg stond.
Dode takken in een boomvorkDe omgevallen zomereik heeft een deel van zijn takken achtergelaten in de vork van een boom die in zijn weg stond.
Zeer divers gemend loofbos en op de achtergrond zien we een grote zomereik.
Haagbeuken, fijnsparren, berkenZeer divers gemend loofbos en op de achtergrond zien we een grote zomereik.
Het gaat niet zo goed met deze zomereik deze sombere honingzwammen doen zich al te goed aan zijn wortels en hebben waarschijnlijk ook zijn stam al geïnfiltreerd.
Honingzwammen aan een boomvoetHet gaat niet zo goed met deze zomereik deze sombere honingzwammen doen zich al te goed aan zijn wortels en hebben waarschijnlijk ook zijn stam al geïnfiltreerd.
Omgevallen woudreuzen zijn natuurlijk een prima substraat voor heel veel paddenstoelen.
Zwavelkopjes en tonderzwammenOmgevallen woudreuzen zijn natuurlijk een prima substraat voor heel veel paddenstoelen.
Haagbeuken zijn niet de sterkste bomen van het bos. Overvleugeld worden door zomereiken is ook geen pretje dus vaak gaat het mis.
Omgevallen haagbeukHaagbeuken zijn niet de sterkste bomen van het bos. Overvleugeld worden door zomereiken is ook geen pretje dus vaak gaat het mis.
Overal kom je rottend hout tegen. Eikenhoutmolm is zeer belangrijk voor de larven van de juchtleerkever en het vliegendhert.
EikenhoutmolmOveral kom je rottend hout tegen. Eikenhoutmolm is zeer belangrijk voor de larven van de juchtleerkever en het vliegendhert.
Klein maar fijn lekker met wat andere paddenstoeltjes in de molm van een oude eik.
Jonge honingzwammenKlein maar fijn lekker met wat andere paddenstoeltjes in de molm van een oude eik.
Een eeuwen oude tango die zeker niet door mensenhanden is gearrangeerd.
Fijnspar op een zomereikEen eeuwen oude tango die zeker niet door mensenhanden is gearrangeerd.
Hazelaar struiken redden zich net onder een omgevallen zomereik.
HazelaarsHazelaar struiken redden zich net onder een omgevallen zomereik.
Zonsondergang
De zon gaat onder in een stuk bos wat duidelijk beheerd wordt en waar geen doodhout te vinden is. Maar het bos het wel zichzelf natuurlijk verjongd.Zonsondergang
Berken zijn meestal de eerste bomen die een open gebied koloniseren ze hebben fijn zaad en kunnen goed tegen wind.
Berken als pioniersBerken zijn meestal de eerste bomen die een open gebied koloniseren ze hebben fijn zaad en kunnen goed tegen wind.
Ontbijten deden we in de kleine keuken. Onder de tekst: ‘Ik houd van geen enkele jongen, niet van de mooie en ook niet van de lelijke.’
Folkloristisch geborduurd tafellakenOntbijten deden we in de kleine keuken. Onder de tekst: ‘Ik houd van geen enkele jongen, niet van de mooie en ook niet van de lelijke.’
Links is dit bosreservaat en rechts is het geen reservaat, waarom dat is niet helemaal duidelijk.
Jong bosLinks is dit bosreservaat en rechts is het geen reservaat, waarom dat is niet helemaal duidelijk.
Deze is vast bijna 40 meter hoog. De licht concurrentie in het bos zorgt er voor dat bomen hoger en hoger willen groeien.
Reusachtige zomereikDeze is vast bijna 40 meter hoog. De licht concurrentie in het bos zorgt er voor dat bomen hoger en hoger willen groeien.
Hier onder deze zomereik moet ook aardig gekapt zijn in het verleden want het zijn allemaal boompjes van dezelfde leeftijd.
Jong bos rond een zomereikHier onder deze zomereik moet ook aardig gekapt zijn in het verleden want het zijn allemaal boompjes van dezelfde leeftijd.
Er zijn niet zo heel veel grote levende fijnsparren maar deze kanjer is er nog. Fijnsparren worden wel 60 meter hoog.
Reusachtige fijnsparEr zijn niet zo heel veel grote levende fijnsparren maar deze kanjer is er nog. Fijnsparren worden wel 60 meter hoog.
Het kan bij zo'n enorme eik jaren duren voor ze helemaal dood is.
Kroon van een zomereik die gedeeltelijk is afgestorvenHet kan bij zo'n enorme eik jaren duren voor ze helemaal dood is.
Een wortelkluit biedt naast luwte ook een diversiteit aan milieu's qua vochtigheid van droog naar nat.
Kleine paddenstoeltjes op een wortelkluitEen wortelkluit biedt naast luwte ook een diversiteit aan milieu's qua vochtigheid van droog naar nat.
Soms groeien twee bomen naast elkaar op dan dansen ze samen naar het licht.
Berk en een haagbeuk in een sierlijke dansSoms groeien twee bomen naast elkaar op dan dansen ze samen naar het licht.
Is die eik nu tegen die fijnspar aangevallen? Of is hier iets anders gebeurd?
Bomen rommelIs die eik nu tegen die fijnspar aangevallen? Of is hier iets anders gebeurd?
Na het omvallen raken boomwortels bemost en leven soms vaak nog jaren door.
Bemoste boomwortelsNa het omvallen raken boomwortels bemost en leven soms vaak nog jaren door.
Dit bos is nadat het ooit gekapt is geweest op natuurlijke wijze verjongd. De bomen hebben grotendeels dezelfde leeftijd maar alle soorten staan door elkaar.
Bosverjonging na kap Dit bos is nadat het ooit gekapt is geweest op natuurlijke wijze verjongd. De bomen hebben grotendeels dezelfde leeftijd maar alle soorten staan door elkaar.
Dit stuk bos is recent toegevoegd aan het nationaal park. Natuurlijkheid maar ook de inpassing in het beschermde gebied spelen een rol.
Nieuw reservaatDit stuk bos is recent toegevoegd aan het nationaal park. Natuurlijkheid maar ook de inpassing in het beschermde gebied spelen een rol.
Haagbeuken, fijnsparren en lindebomen in een grote aantal leeftijden duiden op een natuurlijk bos.
Diverse leeftijdenHaagbeuken, fijnsparren en lindebomen in een grote aantal leeftijden duiden op een natuurlijk bos.
Kleine poelen in de bossen zijn belangrijk voor kikkers, padden en salamanders.
Poel in het bosKleine poelen in de bossen zijn belangrijk voor kikkers, padden en salamanders.
Aan de Narewka ligt een natuurlijk rietland tussen het oude nationaal park en de andere delen van het woud.
Ruig rietlandAan de Narewka ligt een natuurlijk rietland tussen het oude nationaal park en de andere delen van het woud.
Op de bosbodem een rijke kruid en paddenstoelen laag.
Jonge parasolzwamOp de bosbodem een rijke kruid en paddenstoelen laag.
De afstervende fijnsparren leverde vermoedelijk het substraat waar deze schijnridderzwammen op konden groeien.
SchijnridderzwammenDe afstervende fijnsparren leverde vermoedelijk het substraat waar deze schijnridderzwammen op konden groeien.
Naast de schijnridderzwamen stonden er ook veel trechterzwammen onder de afgestorven fijnsparren.
TrechterzwammenNaast de schijnridderzwamen stonden er ook veel trechterzwammen onder de afgestorven fijnsparren.
Zwavelkopjes groeien dan weer direct op het dode hout.
ZwavelkopjesZwavelkopjes groeien dan weer direct op het dode hout.
Vanuit een observatietoren voor schreeuwarenden (die zelf naar het zuiden waren vertrokken). Kon ik deze maretak fotograferen een bijzondere parasitaire plant die op boomtakken leeft.
MaretakVanuit een observatietoren voor schreeuwarenden (die zelf naar het zuiden waren vertrokken). Kon ik deze maretak fotograferen een bijzondere parasitaire plant die op boomtakken leeft.
Het bos is kletsnat, maar staatsbosbeheer heeft een toegangsverbod uitgevaardigd tot 31 december wegens brandgevaar. De borden zijn uiteindelijk afgedekt met vuilniszakken omdat dit toch wel erg gortig was.
Borden tegen pottenkijkersHet bos is kletsnat, maar staatsbosbeheer heeft een toegangsverbod uitgevaardigd tot 31 december wegens brandgevaar. De borden zijn uiteindelijk afgedekt met vuilniszakken omdat dit toch wel erg gortig was.
Als je slordig met stammen sleept krijg je dit soort bodemverstoring. Dit zijn plekken waar dan vervolgens voor de diversiteit totaal oninteressante planten opslaan.
SleepsporenAls je slordig met stammen sleept krijg je dit soort bodemverstoring. Dit zijn plekken waar dan vervolgens voor de diversiteit totaal oninteressante planten opslaan.
Met een tablet en GPS wordt iedere locatie waar gekapt is ingetekend. Zo kan illegaal handelen tegen de internationale verdragen snel opgespoord worden.
Woudwachter WojtekMet een tablet en GPS wordt iedere locatie waar gekapt is ingetekend. Zo kan illegaal handelen tegen de internationale verdragen snel opgespoord worden.
Waarom worden er elzen en berken geoogst? Je zou toch zeggen dat elke kubieke meter nu nodig is om de letterzetters te bestrijden?
Gezaagd elzen en berkenWaarom worden er elzen en berken geoogst? Je zou toch zeggen dat elke kubieke meter nu nodig is om de letterzetters te bestrijden?
Vanuit natuurbeschermingsoogpunt is het omploegen van de kapvlakten een vreselijke actie. De hele bosbodem wordt vernietigd. Planten die hoge eisen zullen hier voorlopig niet meer groeien.
Omgeploegde kapvlakteVanuit natuurbeschermingsoogpunt is het omploegen van de kapvlakten een vreselijke actie. De hele bosbodem wordt vernietigd. Planten die hoge eisen zullen hier voorlopig niet meer groeien.
Op een kapvlakte slaan allerlei ruigte kruiden op. Dat zijn geen planten die in een oerbos thuishoren. Ze leveren dus geen bijdrage aan de natuurwaarde.
Ruigte op een kapvlakteOp een kapvlakte slaan allerlei ruigte kruiden op. Dat zijn geen planten die in een oerbos thuishoren. Ze leveren dus geen bijdrage aan de natuurwaarde.
Hebben de houthakkers hier per ongeluk een honderdjarige eik gekapt? Of is dit bewust....
BedrijfsongelukHebben de houthakkers hier per ongeluk een honderdjarige eik gekapt? Of is dit bewust....
Als je alle oude holle bomen uit je bos haalt, dan zul je nestkastjes op moeten hangen. Zo doet het Poolse staatsbosbeheer aan greenwashing.
Nestkastjes als vervanging van boomholtesAls je alle oude holle bomen uit je bos haalt, dan zul je nestkastjes op moeten hangen. Zo doet het Poolse staatsbosbeheer aan greenwashing.
De oude door de letterzetter getroffen dode fijnsparren werden na kap langs de bos wegen gelegd. We controleerde ze intensief op keverlarven.
Geoogste fijnsparrenDe oude door de letterzetter getroffen dode fijnsparren werden na kap langs de bos wegen gelegd. We controleerde ze intensief op keverlarven.
De letterzetters zijn al lang gevlogen die lusten alleen maar levende fijnsparren. Maar de gekapte fijnsparren waren wel inmiddels het huis geworden van talloze larven van andere kevers.
KeverlarvenDe letterzetters zijn al lang gevlogen die lusten alleen maar levende fijnsparren. Maar de gekapte fijnsparren waren wel inmiddels het huis geworden van talloze larven van andere kevers.
Enorme honderde jaren oude eiken liggen te wachten om gezaagd te worden. Komen deze stammen misschien uit het oerwoud?
Houtzagerij in LipinyEnorme honderde jaren oude eiken liggen te wachten om gezaagd te worden. Komen deze stammen misschien uit het oerwoud?
Overal worden de dode fijnsparren onder het mom van veiligheid om gezaagd, maar is dat wel nodig of is het de opmaat voor grootschalige hout oogst.
Omgezaagde fijnsparrenOveral worden de dode fijnsparren onder het mom van veiligheid om gezaagd, maar is dat wel nodig of is het de opmaat voor grootschalige hout oogst.
Een prachtige melkzwam komt uit het blad omhoog.
MelkzwamEen prachtige melkzwam komt uit het blad omhoog.
Letterzetters hebben maling aan de waarde die mensen aan bomen toekennen. Deze honderdjarige fijnspar heeft het veld moeten ruimen.
NatuurmonumentLetterzetters hebben maling aan de waarde die mensen aan bomen toekennen. Deze honderdjarige fijnspar heeft het veld moeten ruimen.
Een beverdam in de Lutownia. De bever is een waterbouwer, hij heeft het gebied zo nat gemaakt dat zelfs de elzen verzuipen.
BeverdamEen beverdam in de Lutownia. De bever is een waterbouwer, hij heeft het gebied zo nat gemaakt dat zelfs de elzen verzuipen.
In het nationaal park gelden heel veel regels. Om het unieke stuk bos te behouden mag eigenlijk niets in het bos, en gelukkig maar.
Nationaal parkIn het nationaal park gelden heel veel regels. Om het unieke stuk bos te behouden mag eigenlijk niets in het bos, en gelukkig maar.
Een kleurrijke toevoeging, de bessen van de kardinaalsmuts.
KardinaalsmutsEen kleurrijke toevoeging, de bessen van de kardinaalsmuts.
Bij een enorme kapvlakte kijken we naar het bos. Door het afsterven van de omringende fijnsparren is hier van bos geen sprake meer.
Woudwachter Adam bij een kapvlakteBij een enorme kapvlakte kijken we naar het bos. Door het afsterven van de omringende fijnsparren is hier van bos geen sprake meer.
Grote aantallen staande en ook gekapte dode fijnsparren. De letterzetters zijn al weg maar hun invasie van dit jaar blijft wel even zichtbaar.
Dode fijnsparrenGrote aantallen staande en ook gekapte dode fijnsparren. De letterzetters zijn al weg maar hun invasie van dit jaar blijft wel even zichtbaar.
Houttelers willen geen herten die hun jonge aanplant op eten. Dus een hoog hek is een probaat middel. Maar het heeft natuurlijk niks met natuur te maken.
Houtteelt, bomen als bloemkolen?Houttelers willen geen herten die hun jonge aanplant op eten. Dus een hoog hek is een probaat middel. Maar het heeft natuurlijk niks met natuur te maken.
Op de stukken bosveen waar de fijnspar van nature thuishoort is de verjonging van fijnsparren al bezig. Tot de volgende letterzetterplaag over veertig jaar.
Jonge fijnsparrenOp de stukken bosveen waar de fijnspar van nature thuishoort is de verjonging van fijnsparren al bezig. Tot de volgende letterzetterplaag over veertig jaar.
Een wisent heeft hier duidelijk in zijn eigen poep gestaan.
Wisenten poepEen wisent heeft hier duidelijk in zijn eigen poep gestaan.
Geen middel wordt door de houthakkers geschuwd. De vertaling van de tekst lijkt vriendelijker dan dat wat er staat.
'Natuurbeschermingsleugenaars'Geen middel wordt door de houthakkers geschuwd. De vertaling van de tekst lijkt vriendelijker dan dat wat er staat.
Prachtig bemost verterend boomlijk van een honderdjarige eik.
Verrottend boomlijkPrachtig bemost verterend boomlijk van een honderdjarige eik.
Een klein stukje glibberige trillende kleur in het bos.
Gele trilzwamEen klein stukje glibberige trillende kleur in het bos.
Op een stam groeien de kleine roze bolletjes van de bloedweizwam.
BloedweizwamOp een stam groeien de kleine roze bolletjes van de bloedweizwam.
Uw redacteur bekijkt de stobbe van een meer dan honderd jaar oude fijnspar.
Meer dan honderd jaar oude stobbeUw redacteur bekijkt de stobbe van een meer dan honderd jaar oude fijnspar.
Het essenbroekbos is in verval. Een merkwaardige ziekte zorgt voor het verdwijnen van veel essen een natuurlijk proces.
EssenbroekbosHet essenbroekbos is in verval. Een merkwaardige ziekte zorgt voor het verdwijnen van veel essen een natuurlijk proces.
Prachtig bemoste stam in het essenbroekbos.
Bemoste stamPrachtig bemoste stam in het essenbroekbos.
Een mooi tafereeltje op een dikke essenstam. Prachtig zijn de sporenkapsels van het mos te zien.
Landschapje met mosEen mooi tafereeltje op een dikke essenstam. Prachtig zijn de sporenkapsels van het mos te zien.
Kleine zwammetjes komen net boven het mos uit.
Asgrauwe koraalzwamKleine zwammetjes komen net boven het mos uit.
Zeer zeldzame korstmos soort die in Bialowieza als relict voorkomt.
BeukenwratZeer zeldzame korstmos soort die in Bialowieza als relict voorkomt.
Een andere zeldzame beschermde korstmos soort.
LongenmosEen andere zeldzame beschermde korstmos soort.
Je kunt ook op je vader of moeder groeien blijkt.
Tonderzwammen op een tonderzwamJe kunt ook op je vader of moeder groeien blijkt.
Vermoedelijk een of ander kaalkopje of vezelkopje.
PaddenstoeltjesVermoedelijk een of ander kaalkopje of vezelkopje.
De naam van dit mos heb ik niet kunnen vinden. Twijfel zelfs of het een lever of korstmos is.
Vreemd korstmos of levermos in het essenbosDe naam van dit mos heb ik niet kunnen vinden. Twijfel zelfs of het een lever of korstmos is.
Dit zijn niet zomaar bomen. Deze bomen zijn vaak tot 3 keer zo groot als wat we normaal gewend zijn.
Een enorme eikDit zijn niet zomaar bomen. Deze bomen zijn vaak tot 3 keer zo groot als wat we normaal gewend zijn.
Ook lindes worden enorm. In Bialowieza bereiken ze wel hoogtes van 40 meter. Bijzonder voor lindes die niet zo stevig zijn als eiken en essen.
Enorme zomerlindeOok lindes worden enorm. In Bialowieza bereiken ze wel hoogtes van 40 meter. Bijzonder voor lindes die niet zo stevig zijn als eiken en essen.
Deze eik is duidelijk niet in het bos opgegroeid er zitten een aantal takken aan die er als de eik in een dicht bos was opgegroeid niet aan zouden zitten.
Reusachtige eik aan de bosrandDeze eik is duidelijk niet in het bos opgegroeid er zitten een aantal takken aan die er als de eik in een dicht bos was opgegroeid niet aan zouden zitten.
De aantallen bosdieren zijn extreem laag. Door intensieve jacht vanuit hoogzitten worden grote aantallen afgeschoten. Grazers hebben bijna geen invloed op het bos
HoogzitDe aantallen bosdieren zijn extreem laag. Door intensieve jacht vanuit hoogzitten worden grote aantallen afgeschoten. Grazers hebben bijna geen invloed op het bos
Deze zomereik was door de bliksem getroffen en van binnen in de brand gevlogen. De boom was van binnen helemaal verkoold maar de buitenkant leefde nog en groeit gewoon door.
Door bliksem getroffen zomereikDeze zomereik was door de bliksem getroffen en van binnen in de brand gevlogen. De boom was van binnen helemaal verkoold maar de buitenkant leefde nog en groeit gewoon door.
Dezelfde eik nu met woudwachter Hanna en uw redacteur ervoor. Boven is ook het gat van een holte te zien die al voor de bliksem in de eik zat.
Getroffen eikDezelfde eik nu met woudwachter Hanna en uw redacteur ervoor. Boven is ook het gat van een holte te zien die al voor de bliksem in de eik zat.
Dit was vermoedelijk de eerste kapvlakte die in het kader van het nieuwe illegale kap quotum van minister Szyszko.
1ste kapvlakte in het kader van de annex van SzyskoDit was vermoedelijk de eerste kapvlakte die in het kader van het nieuwe illegale kap quotum van minister Szyszko.
Schubbige bundelzwammen op een boom - Foto: ErnstJan Stroes
Achtergrond – 

Tijdens de herfstvakantie ging redacteur ErnstJan Stroes op pad in het laatste oerbos van Europa in Polen. Hierboven de foto-impressie die hij voor OneWorld maakte.

^Klik in de hoofdfoto om de diaserie te starten^

Heb je suggesties voor de namen van de paddenstoelen of mossen stuur dan een mailtje aan de redacteur ernstjanstroes ( at ) oneworld.nl. Helaas was zijn kennis iets te beperkt om alles op naam te brengen.

Terug naar hoofdartikel

In de rappportage waarvan deze diaserie deel uit maakt kun je meer lezen over het oerbos en kun je ook de vlogs en andere materialen bekijken. 

Meer lezen

Eerder schreven we ook al een serie artikelen over het oerbos van Bialowieza en alle ontwikkelingen sinds minister Szyszko van Milieu de sterk uitgebreide kapplannen bekend maakte. Hier deelde we ook verhalen uit andere media over het laatste laagland oerwoud van Europa.
_______________________________________________________
Oproep!

OneWorld is nu zelf op reportage in Bialowieza. Maar er komen de komende tijd een aantal bijeenkomsten aan waar we opnieuw graag bij willen zijn. Omdat mogelijk te maken, zijn wij een crowdfundingactie gestart. Vind je het belangrijk dat OneWorld de vinger aan de pols houdt? Dan kun je via dit donatieformulier een bijdrage leveren. Onder de donateurs verloten we twee kaartjes voor de première van de film Les Saisons in december dit jaar. 
_______________________________________________________

ErnstJan Stroes

ErnstJan Stroes (1966) is vooral vogelaar, veldbioloog en actief snelfietser....

Lees meer van deze auteur >

Reacties