Organisatie-informatie

ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan. We luisteren naar wat mensen echt nodig hebben en ondersteunen lokale partners om hun plannen uit te voeren. We helpen mensen om samen in actie te komen en hun overheid aan te sporen mensenrechten te beschermen. Daarbij worden ze gesteund door supporters en campagnevoerders over de hele wereld. Samen vormen we een krachtige beweging die werkt aan duurzame verandering.

Huidige vacatures bij ActionAid

Geen vacatures gevonden.