Het effect van driehonderd jaar koloniën en slavernij is nog steeds voelbaar in onze huidige maatschappij. Wit privilege, discriminatie en institutioneel racisme zijn hier op terug te voeren. Vaak zijn we ons niet bewust van deze structuren en systemen. We vragen experts om onze kennis bij te spijkeren.

Zeven misverstanden over ons slavernijverleden

Twaalf vragen over slavernij die je maar beter niet had kunnen stellen

Max Havelaar, Out of Africa, Amistad, Kuifje in Afrika, North & South: eurocentrische beelden uit literatuur, kunst en film hebben zich behaaglijk genesteld in ons gezamenlijke culturele geheugen. Ze bepalen nog steeds onze blik op de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor herdenken en met elkaar in gesprek gaan.

Erkenning slavernijverleden: Valongowerf Rio op Werelderfgoedlijst

Stilstaan bij het Slavernijmonument

Zwarte pijn en wit onbegrip

Wetenschappers, activisten, programmamakers en tentoonstellingsmakers proberen ieder op hun manier het dominante beeld bij te stellen.

Richard Kofi wil laten zien hoe het slavernijverleden doorleeft in het heden

Zelfhulpsessies en microrevoluties om kleur te bekennen

We mogen weer praten over slavernij

De eerste keer dat ik (bewust) met eigen ogen het witte privilege zag