Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Er is twijfel over het geld dat gedoneerd wordt aan ontwikkelingsorganisaties. Is er sprake van geld-over-de-balk-smijten of gaat het geld daadwerkelijk naar de projecten?

De claim
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties zijn effectief en efficiënt en leveren uitstekend werk. Het belastinggeld dat zij kregen is uitstekend besteed.

Professor Wiebe Bijker De Telegraaf, 1 september 2015

Zin

Het overheidsgeld dat de laatste jaren naar particuliere hulporganisaties ging – zo’n 1,9 miljard euro oftewel ongeveer 20 procent van de Nederlandse ontwikkelingshulp – werd overwegend goed besteed. Dat is de uitkomst van het grootste Nederlandse onderzoek naar ontwikkelingsprojecten ooit. In opdracht van brancheorganisatie Partos zijn 200 projecten bekeken en is aan de ontvangers van hulp gevraagd in hoeverre hun leven er de laatste twee jaar op vooruit is gegaan.
Die uitkomsten werden vergeleken met de antwoorden van mensen die geen hulp hadden ontvangen. Het onderzoek is grondig en onafh ankelijk uitgevoerd. Voor het eerst is kritisch gekeken naar de daadwerkelijke resultaten die organisaties als Oxfam Novib, ICCO en Cordaid behalen. Eerdere evaluaties beperkten zich tot de omschrijving van de projecten.

Onzin

Het lijkt een mooi resultaat: ontwikkelingsorganisaties boeken volgens het onderzoek voldoende vooruitgang met het bestrijden van armoede. Ze scoren een ruime zes. Maar er zijn kanttekeningen te plaatsen. Zo variëren de kosten tussen 6 en 863 euro per ontvanger. Als je bedenkt dat de ontvangers van hulp leven van nog geen anderhalve dollar per dag, kun je een bedrag van 863 euro bijna beter uitstrooien. En omdat er maar twee jaar tijd zit tussen de begin- en eindmeting, kunnen de geregistreerde veranderingen niet helemaal aan de projecten worden toegeschreven: er is een heel aantal veranderingen in iemands leven en leefomgeving die het uiteindelijke verschil maken. Bovendien zijn de uitkomsten niet te generaliseren en zijn veel conclusies gebaseerd op subjectieve oordelen.

Conclusie

De meest interessante uitkomst is dat langer lopende programma’s en projecten met een groter budget een duidelijk hogere score behalen. Per saldo verrichten de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties heel behoorlijk werk. Het moet nog maar blijken of datzelfde ook gezegd kan worden van Nederlands ondernemerschap in ontwikkelingslanden, waar minister Ploumen actief op inzet.

November 2015

670

Over de auteur

Ruerd Ruben is coördinator onderzoek voedselveiligheid, duurzame ketens en impact bij het Landbouw Economisch Instituut (Wageningen …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief