Climate engineering

Het klimaat redden door ermee te rommelen?

Klimaat kapot? Met 'solar radiation management' kan de zon worden gereflecteerd.
Nijpels klimaattafels zijn doorgerekend

Waar het nu op aankomt is daadkracht

De doorrekening van het voorgestelde klimaatakkoord levert niet de gewenste duidelijkheid.