Interview

Prins de Vos fotografeert mensen die (soms jaren) wachten op genderzorg

...en non-binaire mensen, zoals hormonen, operaties, psychologische gesprekken en logopedie. Maar ook veel cisgender mensen ontvangen genderbevestigende zorg, zoals een borstreconstructie na borstkanker of logopedie voor cisgender mannen die hun...
Essay

‘Na de Trans­gender­wet wil NSC trans mensen het leven nog zuurder maken’

...een langverwacht overzichtsrapport naar gendergerelateerde zorg voor Engelse kinderen en jongeren. Conclusie: er zou nauwelijks gedegen onderzoek bestaan naar de langetermijngevolgen van medische genderzorg. Hoofdonderzoeker Hilary Cass was met name...
Opinie

‘Maak groeps­belediging van transgender mensen strafbaar’

...meer het tegenovergestelde van genderdysforie: in plaats van een gevoel van onbehagen bij de genderidentiteit die anderen aan je toeschrijven, ervaar je vreugde door momenten die je genderidentiteit bevestigen. Online...
Interview

Waarom je menselijk­heid bewijzen, als iemand weigert jou als menselijk te zien?

...schreef boeken en artikelen over raciale, gender- en klasse-ongelijkheid in Europa en de Verenigde Staten. Fugitive Feminism is haar meest recente boek.   De categorie ‘menselijk’ was überhaupt nooit voor...
Interview

Schrijver Rafia Zakaria: ‘Witte feministen negeren bruine en zwarte vrouwen’

...ontbraken op de leeslijst van haar universitaire vak genderstudies. Dit zijn een paar voorbeelden uit Zakaria’s boek Against White Feminism (2021).   Zakaria’s betoog: wit feminisme focust op de prioriteiten...
Interview

Hen maakte hun werkplek veilig(er) voor non-binaire collega's

...deed. Die organisatie zag daar toen echter geen noodzaak voor. Rogaar werkt nu als vrijwilliger bij Genderpraatjes, een jongerenlijn voor steun en vragen over gender en genderidentiteit. Behalve een sociale...

Waarom je revolutionair jurist Clara Wichmann moet kennen

...voor de omstandigheden waaruit criminaliteit voortkwam: structurele ongelijkheid. Het was volgens haar onmogelijk om gelijkheid te creëren in een maatschappij gericht op winst De oorzaak van dat probleem was het...
Opinie

‘Anouks transfobie schokkend? Wacht tot je politici hoort’

...terecht. Door vrouw-zijn gelijk te stellen met menstrueren, schoffeerde Anouk niet alleen trans vrouwen, maar ook trans mannen, non-binaire mensen en eigenlijk iedereen die geen cisgender man is, inclusief zichzelf....
Analyse

Hoe Nederlandse media ‘morele transgenderpaniek’ creëerden

Tot enkele jaren geleden waren mensen nauwelijks geïnteresseerd in onderwerpen die trans personen aangingen, vertelt Freya Terpstra, projectcoördinator van de jongerenlijn bij Transgender Netwerk (voorheen Transgender Netwerk Nederland). “Heel veel...

Wat is ‘Critical Race Theory’ (en hoe misbruiken conser­vatieve Ameri­kanen het)?

...institutioneel racisme het leven van individuele burgers beïnvloedt. Maar de afgelopen jaren werd de term misbruikt om het streven naar diversiteit en gelijkheid in een kwaad daglicht te zetten. Of,...
Essay

Pete Philly: ‘Hiphop gaf me de ruimte om te helen’

...en heers en daaruit voortvloeiende ongelijkheid. Het woord ‘rijmen’ betekent niet alleen klanken spiegelen, maar ook verbanden leggen: ‘dat rijmt niet’ is synoniem voor ‘dat klopt niet’. Rijmen is een...

Feiten versus verkiezingspraat: hoe zit het écht met migratie en werk?

...gebeurt het dat statushouders al schulden hebben bij het COA als ze aan hun inburgering beginnen.   Bijna geen enkele partij wil de Reba-regeling herzien. Alleen D66 wil ‘de mogelijkheid...
Essay

Aisha Mansaray doet dutjes tegen het kapitalisme

...@thewokescientist, beide accounts onderzoeken hoe rust, fantasie, community care en spiritualiteit ons kunnen bevrijden van de ongelijkheid die het kapitalisme met zich meebrengt. Met een witte Nederlandse moeder en een...
Achtergrond

‘Ook Zuid-Afrikanen hebben recht op Nederlandse excuses voor slavernij’

...de structuren en barrières die raciale en economische ongelijkheid veroorzaken nog steeds. De toegang tot onderwijs, werk en land is nog altijd zeer ongelijk verdeeld. Zo was 72 procent van...
Essay

‘Geld alleen kan het leed van de Afrikaanse diaspora niet herstellen’

...verlies van mensenlevens en onbetaalde arbeid (54,9 biljoen dollar), vrijheidsberoving (11 biljoen dollar), persoonlijk letsel (6 biljoen dollar) en gendergerelateerd geweld (6,8 biljoen dollar). Zo is bepaald dat voor de...
Column

‘Diversiteit & inclusie’ zijn een industrie geworden

...cisgender, hetero, able bodied, neurotypisch, theoretisch opgeleid en (hogere) middenklasse. Maar in de uitingen over ‘diversiteit & inclusie’ blijft de vanzelfsprekende dominantie van die norm vaak onbenoemd. Diversiteit & inclusie...

Deze 'wet' verklaart (een deel van) de groeiende loonkloof

...en juridische systeem, anderzijds staan culturele opvatting en waardeoordelen over gender gelijkheid in de weg. Zo bleek uit onderzoek van NRC bijvoorbeeld dat mensen vaak vanuit een traditioneel genderbeeld verwachten...
Interview

Alok Vaid-Menon: ‘Gender is wie we zijn, niet hoe we eruitzien’

...Het gaat niet om het definiëren van gender maar om de veralgemenisering: één specifieke definitie van gender voor íedereen. Gender is het probleem niet, het probleem is de gendernorm dat...
Essay

Maryam Hassouni: ‘Naïeve XR-strategie werkt alleen voor witte activisten’

...ik me geen deelgenoot. Ik miste de bredere context; er werd met geen woord gerept over institutionele ongelijkheid, klimaatvluchtelingen en klimaatrechtvaardigheid, waardoor mensen zoals ik, die zich bewust zijn van...

Moeten we het ov gratis maken?

...vrijer”, zegt Kębłowski.   Duurdere treinkaartjes zorgen voor meer ongelijkheid   Dat sociale aspect is voor DeGoedeZaak dan ook de voornaamste reden achter het burgerinitiatief, vertelt campagnevoerder Renske Wienen van...