Internetbeheer twistpunt voor informatietop Tunis

03-10-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Nu is het toezicht op de toekenning van internetadressen en domeinnamen - het systeem dat orde houdt in de veelheid van internetpagina's- in handen van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann). Dat is een internationaal georganiseerde non-profitorganisatie, opgericht door de Verenigde Staten. Alleen de VS kunnen de Icann zeggen wat ze moet doen en laten.

De meeste ontwikkelingslanden en ook de Europese Unie willen dat het internetbeheer wordt gereorganiseerd. De meeste ontwikkelingslanden vinden dat het toezicht op de technische aspecten van het internet in de eerste plaats een zaak voor de regeringen is. Europa is voor een model waarbij de privé-sector een belangrijke rol speelt, maar dat ook staten ruimere mogelijkheden biedt om de ontwikkeling van het net te sturen. De Verenigde Staten en het bedrijfsleven willen over het algemeen dat alles bij het oude blijft. 

Informatietop

De Wereldtop over de Informatiesamenleving handelt onder meer over de digitale kloof, de achterstand van arme landen bij de toepassing van informatica en telecommunicatie. Tijdens het eerste deel van de top, dat in 2003 in Genève plaatsvond, dook het beheer over het internet al als één van de grootste twistpunten op.

De zaak werd doorgeschoven naar een werkgroep van de VN, die wel stelde dat het beheer over het internet niet langer in handen van één enkel land mag blijven, maar verder enkel tot vage aanbevelingen kwam. Het tweede deel van de top, van 16 tot 18 november in Tunis, levert naar het zich laat aanzien evenmin een overeenkomst op. De laatste voorbereidende vergadering, die vrijdag in Genève werd afgerond, kon de knoop niet doorhakken.

Misschien komt er in Genève nog een extra vergadering van drie dagen om overeenstemming te bereiken. Een probleem is dat veel ontwikkelingslanden niet permanent vertegenwoordigd zijn in de Zwitserse stad, en daardoor de vergadering eventueel zouden missen.

Alternatieven

Eén van de voorstellen die de afgelopen weken werden besproken, geeft het beheer van het internet in handen van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU). In die internationale organisatie zijn zowel de regeringen als de telecommunicatie-industrie vertegenwoordigd. Voorstanders van een status-quo zeggen dat de ITU geen plaats biedt aan vertegenwoordigers van de gebruikers van het internet - toch algauw een miljard mensen. De Icann heeft wel vertegenwoordigers van internetgebruikers in het bestuur.

 

Reacties