De solidariteit van de Europese Unie is dood

De solidariteit van de Europese Unie is dood

De manier waarop de EU schaamteloos internationale verdragen aan haar laars lapt, legt pijnlijk bloot dat mensenrechten er niet voor iedereen zijn. Eerder dit jaar interviewde ik in verschillende Zuid-Afrikaanse steden Congolese migranten. De meerderheid wilde vooral...