Het klimaat redden stinkt niet

Het klimaat redden stinkt niet

En geld trouwens ook nietOok de landbouw draagt flink bij aan broeikasgassen, niet in de minste plaats door de energie-intensieve productie van kunstmest. Tegelijkertijd zitten we met een reusachtig mestoverschot. Maakt een innovatieve boerenzoon een einde aan beide...