Waar waren de Afghaanse experts in de media?

Waar waren de Afghaanse experts in de media?

In de berichtgeving over Afghanistan zag Sahar Jahish desinformatie, verkeerde beeldvorming en te weinig tegengeluid. Dat hadden de Nederlandse media kunnen voorkomen als ze meer Afghaanse deskundigen aan het woord hadden gelaten. ‘Westerse media schetsen vaak een...