Search Results

Resultaten voor " microkrediet "

Met microkrediet koop je een koe, met mesokrediet de melkmachine

Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen. En overeenkomsten. Laten we daar eens mee beginnen. Kostenstructuur De leningen op het Lendahand platform zijn groter dan microkredieten, maar de kostenstructuur is vergelijkbaar….

Verdeel geld over ontwikkelingsprojecten

…onderwerp een stukje eigenaarschap bij jongeren.   De sessies   Elke sessie kan een ander thema hebben. Een aantal thema’s die in het verleden aan bod zijn gekomen, zijn: microkrediet,…

Jacht op het witte goud

Jacht op het witte goud

…te paternalistisch aanpakken. We geven niet alleen geld, ook kansen: microkrediet en opleidingen.” Zo financieren ze het internet op de basisschool en is uit het fonds een ambulance voor het…

In de nieuwe IS: Gezonde gezinnen in Jemen

…IS (Internationale Samenwerking) verder aandacht voor Muhammad Yunus, de geestelijk vader van microkrediet. En: pionieren in Zuid-Sudan, waar de oprichting van een onafhankelijke krant na tientallen jaren burgeroorlog hoop belichaamt….