• Den Haag, Netherlands
  • 9 september 2022

Ik heb een achtergrond in internationale betrekkingen en internationale organisaties. Ik ben zeer enthousiast en gedreven om een verschil te maken op het gebied van mensenrechten. Ik heb een persoonlijke interesse om mij in te zetten voor LHBTI- en vrouwenrechten.

Categorie
E-mail
paulacorzilius@hotmail.nl

Opleiding

Universitaire master - niet afgemaakt @ Universiteit Leiden
sep 2019 — okt 2022

MSc Political Science: International Organisation
40 van de 60 studiepunten behaald, niet afgemaakt.

Focust op de wisselwerking tussen internationale regels en instituties, NGO’s en nationale overheden, met betrekking tot de groeiende zorgen over veiligheid en welvaart in deze tijd.

Honours College Universiteit @ Universiteit Leiden
sep 2017 — aug 2019

Honours College - Humanities Lab: Expedition.
Uitdagende vakken over alles dat wij, als mensen, creëren en delen, vanuit de perspectieven van verschillende disciplines.

Universiteit - bachelor @ Universiteit Leiden
sep 2016 — aug 2019

BA International Studies.
Een multidisciplinaire combinatie van culturele studies, geschiedenis, economie en politicologie op een globaal niveau. Dit alles in combinatie met een verdieping in een gekozen geografisch gebied. Keuzevakken op het gebied van mensenrechten. Tevens heb ik Russisch gestudeerd tot niveau B1 op de CEFR schaal.
Gekozen gebied: Rusland en Eurazië.
Ook heb ik een semester aan de universiteit van Leeds gestudeerd, waar ik vakken heb gevolgd over (counter-)terrorisme, (counter-)insurgency en de oorsprong en ontwikkeling van revoluties.

Ervaring

Coördinator Jong & Out (vrijwilliger) @ COC Haaglanden
jan 2022 — Huidig

Samen met een andere vrijwilliger ben ik de coördinator van de werkgroep Jong & Out. Ik ben verantwoordelijk voor kwartaal- en jaarverslagen en jaarplannen. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor de werkgroep vrijwilligers, bestuursleden en nieuwe deelnemers.

Stagiair PR en Communicatie @ Atria, kennisinstituut emancipatie en vrouwengeschiedenis
sep 2021 — dec 2021

Ik liep stage bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, op het programma Werk.en.de Toekomst. Hier hield ik mij bezig met het creëren van content rondom gender en werk, evenals de geschiedenis van werkende vrouwen in Nederland.

Begeleider Jong & Out (vrijwilliger) @ COC Haaglanden
aug 2019 — Huidig

Elke laatste zondag van de maand organiseer ik met een jong team meetings voor LHBTI jongeren tussen de 12 en 18 jaar, vanuit de werkgroep Jong & Out. Om deze meetings te organiseren neem ik deel aan werkgroep vergaderingen en bestuursvergaderingen. Ik heb bijvoorbeeld meegeholpen aan het plannen en organiseren van een jeugdkamp dat afgelopen augustus plaatsvond.

Student Consultant @ Universiteit Leiden / IRMCT
feb 2019 — jun 2019

Een consultancy project voor de International Residual Mechanism for Criminal Tribunals waarin ik deel uitmaakte van een internationaal team van veertien studenten en de rollen, nalatenschap en impact onderzocht van de International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia en International Criminal Tribunal for Rwanda. Gebaseerd op dit onderzoek hebben wij een beleidsadvies geschreven over hoe de IRMCT zijn impact kan vergroten, welke wij ook gepresenteerd hebben aan een afgevaardigde van de IRMCT. Mijn rol binnen het team was de ‘connector’ en ik heb tevens bijgedragen aan het doorlezen en corrigeren van de geschreven teksten.

Neem contact op met de kandidaat

Contact