Senior Interim Manager Social Profit (Sociaal domein, gezondheidszorg, onderwijs, overheid)
Senior Interim Manager Social Profit (Sociaal domein, gezondheidszorg, onderwijs, overheid)
 • Amsterdam, Netherlands
 • 5 april 2023

Ik ben een doelgericht en besluitvaardig manager met een brede ervaring in het aansturen van professionals en managers met uiteenlopende achtergronden. Ik weet in een nieuwe werkomgeving en -gebied vlot tot heldere analyses te komen, heb oog voor kansen en identificeer bestaande problematiek en zal hier snel op acteren. Ik neem persoonlijk stelling, ben in staat om knelpunten op alle niveaus op constructieve wijze te benoemen. Ik ben zeer stressbestendig en heb veel ervaring met het creëren van overzicht in hectische situaties met een onzekere afloop.

 

Als leidinggevende houd ik het belang van de doelgroep en organisatie altijd scherp in het vizier. Ik geef medewerkers vertrouwen, ben niet bang om zaken uit handen te geven en vind het belangrijk om mensen de ruimte en bevoegdheden te geven om hun werk naar eigen inzicht te kunnen inrichten. Ik ben blij met discussies en neem goed onderbouwde argumenten over, maar mijd zakelijke beslissingen niet: ben inclusief als het kan maar snel en resultaatgericht als het moet.

Wat ik zoek

Ik zoek een functie als interim manager binnen het brede sociale domein, gezondheidzorg, gemeente of onderwijs. Ik kom het beste tot mijn recht in een functie waarin taakvolwassen professionals/middenmanagement aangestuurd dienen te worden.

Ik ben in mijn element als er een verbeterslag gemaakt dient te worden en een ondernemende instelling verreist is.

Waarvoor kan een organisatie mij inhuren?

 • Tijdelijke vervanging van een senior manager.
 • Tijdelijk managen van een organisatie/afdeling/team die vast aan het lopen is, overzicht kwijt is, te snel gegroeid is.
 • Het formuleren van visie, beleid en strategie, de “grote lijnen”.
 • Het begeleiden van (nieuwe) projecten.
 • Verbeteren van samenwerken van diverse disciplines/stakeholders.

Mijn kwaliteiten:

 • Analytisch en strategisch sterk, identificeren van de grotere problemen/processen en formuleren van passende oplossingen/oplossingsrichtingen.
 • Besluitvaardig, inclusief als het kan, snel als het moet.
 • In samenspraak met anderen bedenken welke wegen leiden tot vernieuwing en structurele verbetering.
 • Geef ruimte geeft voor discussie/feedback en neem goede ideeën gebaseerd op de juiste onderbouwing graag over.
 • In staat tot het creëren van een veilige werkomgeving waarin medewerkers eigenaarschap behouden en mogen leren van fouten.
 • Constructief confronterend, knelpunten en verbeterpunten durven benoemen: Ga moeilijke situaties /confrontaties/conflicten niet uit de weg en zet door als dit het algemeen belang dient.
 • Stressbestendig, rustig onder moeilijke omstandigheden, niet bang voor problemen, relativerend met behoud van humor.

 

Categorie
E-mail
louishematea-oneworld@yahoo.com
Telefoonnummer
0638612908

Opleiding

Bachelors modules Bedrijfskunde @ Open Universiteit
jun 2015 — dec 2019

Modules:
organisatieontwikkeling
procesmanagement
kwaliteitsmanagement en
Human Resource Management

WO masters @ Universiteit van Amsterdam
sep 1986 — aug 1992

Europese studies
Europees recht
Spaanse en Engelse taal- en letterkunde

Ervaring

Interim Algemeen directeur @ ASKV/Steunpunt vluchtelingen
jan 2022 — mei 2022

Vervangen van de algemeen coördinator tijdens haar sabbatical
Specifiek resultaat: Analyse van knelpunten in de opzet van de organisatie en de bedrijfsvoering, het doen van voorstellen tot verbetering en opstellen stappenplan voor nieuwe besturing organisatie.

Interim Coördinator Poolmanagement (Veld-HR) @ Médecins Sans Frontières-Netherlands /Artsen zonder Grenzen-Nederland
jan 2020 — apr 2021

Dagelijks management aan een team van 13 professionals in 3 locaties in Europa dat zorgdraagt voor de internationale bemensing in het veld. Geven van richting, probleemanalyses, voorstellen voor nieuw beleid, samenwerken met andere afdelingen en met zusterorganisaties van de wereldwijde AzG/MSF beweging. Leiden van abrupt noodzakelijke veranderingen in processen en procedures als gevolg van COVID 19

Interim Head of Mission/ Landendirecteur @ Médcins sans Frontieres-Spain/Artsen zonder Grenzen Spanje
aug 2017 — sep 2022

Interim landendirecteur/Head of Mission, MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF-Spain)
Jemen (2017-18), Ethiopië (2018-19), Venezuela (2019), Nigeria (2022).
Budgetverantwoordelijkheid tot € 16 mln. Aantal medewerkers tot 300 fte.

Management/directievoering/ beleid
• Aansturen en coachen van het Management Team (locatie/project managers, financiële, logistieke, HR en medische managers), geven van richting, sparring partner voor processen en (complexe) vraagstukken.
• Eindverantwoordelijk activiteiten in de missie op strategisch (i.o.m. hoofdkantoor), tactisch en operationeel.
• Voorstellen doen voor het aanpassen van bestaande of opzetten van nieuwe projectactiviteiten door het analyseren van (medische) data, context analyses, aanwijzingen vanuit de centrale organisatie en overleg met stakeholders.
• Veiligheidsmanagement: Opstellen van veiligheidsplannen en het managen van incidenten waardoor impact geminimaliseerd werd (detenties, evacuaties etc.).
Onderhandelen en netwerken
• Zorgen voor positionering van MSF binnen de gezondheidszorg in het betreffend land.
• Samenwerking met ministeries, ziekenhuis directies, lokale bestuurders en vertegenwoordigers van Verenigde Naties en andere humanitaire organisaties.
• Zorgen voor totstandkoming van samenwerkingsovereenkomsten met soms stugge ziekenhuisdirecties en (lokale) overheden.
Rapportages, planning en communicatie
• Interne maand-, kwartaal- en jaarplannen en rapportages.
• Perswoordvoering.

Instituutsmanager/transitie manager @ Lorentz Centrum Universiteit Leiden
nov 2015 — aug 2017

Begeleiden van de organisatie in de groei naar een professionele organisatie en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (budget 2 mln. €)
- Cultuurverandering van een van manager afhankelijk naar een grotendeels zelfstandig functionerend team.
- Verantwoordelijk voor kloppende begroting en afrekening. Gezorgd voor nieuw financieel systeem voor complexe begroting met diverse geldverstrekkers voor de verschillende onderdelen van het Lorentz Center programma.
- Implementatie van wet- en regelgeving (aanbestedingen, HR, privacy en auteursrecht).
- Verbeterde samenwerking met de ondersteunende afdelingen binnen de Universiteit.

Senior Advisor Field Operations @ WarChild Holland
mei 2014 — mei 2015

Senior Adviseur Veldoperaties, WAR CHILD HOLLAND, Amsterdam
- Adviseren en ondersteunen van de Landendirecteuren en Hoofd afdeling Veldoperaties op het gebied van programma’s, planning, strategie en veiligheid.
- Verandering van structuur van ondersteunende organisatie voor “het veld”.

Senior Manager en mentor (veldposities) @ Médecins Sans Frontières Netherlands and Spain (Artsen zonder Grenzen)
aug 2006 — jan 2014

Landendirecteur / Head of Mission (2011 – 2014):
Zie boven, interim landendirecteur voor taken en verantwoordelijkheden.
Mentor en interim locatie-/projectmanager (2009-2011):
- Inwerken locatie/projectmanagers in contextanalyse, onderhandelen, programma- en veiligheidsmanagement.
Locatie/projectmanager (2006-2009):
- Verantwoordelijk voor het dagelijks management van het projecten op locatie (ziekenhuis, outreach, geestelijke gezondheid, noodhulp).
- Management, coachen en evaluatie van de internationale staf (artsen, verpleegkundigen, logistische, HR en financiële staf).
- Zorgen voor een soepele overdracht van projecten naar (lokale) partners.
- Ontwikkelen en monitoren van complexe projectactiviteiten, analyseren van data en het waar nodig aanpassen van de dienstverlening en/of organisatieprocessen

Adviseur organisatie ontwikkeling @ Trias vzw - Fundación Marco (Ecuador)
apr 2004 — mei 2006

Fundación Marco (lokale stichting op het gebied van landelijke bedrijfsontwikkeling) en de Universiteit van Chimborazo:
- Uitvoeren van organisatieanalyse en opstellen verbeterplan i.s.m. personeel.
Fundación Marco.
- Adviseren en trainen van de directeur (en overig Management Team) met betrekking tot de interne bedrijfsvoering en leiderschap.
- Financiële controle, opzetten activiteiten gebaseerde boekhouding en adviseren financiële medewerkers.

Neem contact op met de kandidaat

Contact