Afgestudeerd Milieukundige en Master Development Studies
  • Utrecht, Netherlands
  • 11 april 2023

Ik heb een bachelor in Milieukunde en een onderzoeksmaster in Development Studies afgerond. Tijdens mijn studies heb ik mij veel beziggehouden met onderzoek naar de sociale gevolgen van klimaatverandering. Zo heb ik tijdens mijn master twee jaar lang onderzoek gedaan naar de invloed van klimaat- en milieugerelateerde problematiek op migratie naar Zuid Afrika. Dit onderzoek wordt in november van 2023 gepubliceerd in het academische journal Afrika Focus. Verdere informatie over mijn onderzoekservaring valt te lezen onder de kopjes ' Ervaring' en 'Opleiding'. Ik hoop een professionele uitdaging te vinden met een focus die hierop aansluit, zoals klimaatproblematiek, migratie, sociale/economische ongelijkheid, of de maatschappelijke positie van onderdrukte groepen.

Hiernaast heb ik ervaring met het geven van presentaties op symposia. Zo heb ik mijn masterthesis gepresenteerd op het symposium genaamd GAPSYM14: Africa and its Ecologies: People and Nature in the Age of Climate Change, van de Universiteit van Gent.

Ik beheers zowel het Nederlands als het Engels op het hoogste niveau en heb een goede kennis van het Afrikaans. Ik beschik tot een 'Certificatie of Proficiency in English' van Cambridge Assessment English, die ik heb behaald op het C2, Grade A niveau, het hoogst haalbare niveau.

Tot slot heb ik ervaring in politiek organiseren en activisme, onder andere in de klimaatbeweging, en ben ik actief als vrijwilliger voor een collectief in Utrecht dat wekelijks voedsel inzamelt dat wordt weggegooid door winkeliers, om hier gratis maaltijden mee te bereiden.

Categorie
E-mail
rp.jilesen@gmail.com
Telefoonnummer
+31629072709

Opleiding

WO - Master of Social Sciences @ Universiteit van Pretoria. Zuid Afrika
jan 2019 — jan 2021

Ik heb een onderzoeksmaster afgerond aan de Universiteit van Pretoria, Zuid Afrika. Hiervoor heb ik mij twee jaar lang volledig gefocust op het doen van onderzoek naar de invloed van naar de invloed van klimaat- en milieugerelateerde problematiek op migratie naar Zuid Afrika. De titel van mijn thesis was 'Climate Change and Migration to South Africa: Exploring the Role of Climate- and Environment- Related Adversities in Mobility Decision-Making'. Het onderzoek omvatte onder andere etnografisch onderzoek, bestaande uit observatie en diepgaande interviews met (ongedocumenteerde) migranten uit verschillende Afrikaanse landen over hun beweegredenen om te migreren en hun ervaringen tijdens en na de reis. Het onderzoek en de resultaten worden in november van 2023 gepubliceerd in het academische journal Afrika Focus. Tijdens mijn onderzoek werd ik begeleid door Dr. Marc C.A. Wegerif.

WO - Bachelor of Social Sciences Honours (cum laude afgerond) @ Universiteit van Pretoria, Zuid Afrika
jan 2018 — dec 2018

Ik heb een een Honours programma afgerond in Development Studies aan de Univerisiteit van Pretoria, Zuid Afrika. Hiervoor heb ik een Bachelor of Social Sciences Honours (BSocSciHons) diploma ontvangen en ik heb het programma cum laude afgerond. Ik heb tijdens mijn Honours verschillende vakken gevolgd met betrekking tot het veld van Development Studies en onderzoek gedaan. De titel van mijn thesis was 'Gender Inequality and Technology Implementation in Climate Change Adaptation Strategies: An Assessment of Existing Research Gaps and their Implications for Women in the Global South'. Ik werd hierbij begeleid door Prof. Vusilizwe Thebe.

HBO - Bachelor of Science @ Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
sep 2012 — jan 2017

Ik heb een Bachelor or Science (BSc) diploma in Milieukunde. Mijn major was getiteld 'Energiemanagement en Klimaat'. De titel van mijn thesis was 'Inequality and South African Climate Change Adaptation: An Assessment of Drought-Related Policies and their Effects at the Grassroots Level'. Ik heb dit onderzoek uitgevoerd in Johannesburg, Zuid Afrika. Het onderzoek omvatte analyses van Zuid Afrikaans droogtegerelateerd klimaatadaptatiebeleid en interviews met kleinschalige boeren in de regio Johannesburg. Tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek en schrijven van mijn thesis werd ik begeleid door Prof. Danny Simatele van Universeit van de Witwatersrand, Johannesburg, Zuid Afrika.

Ervaring

Commercieel medewerker @ Opleiding.nl
mrt 2022 — mrt 2023

Opleiding.nl organiseert alles rondom trainingen en opleidingen voor medewerkers van een aantal grote commerciële klanten. Als commercieel medewerker stond ik tussen de klanten en opleidingsorganisatie in en had ik constant contact met beide partijen. Hiernaast omvatten mijn werkzaamheden het onboarden van nieuwe opleidingsorganisaties en financiële taken.

Onderzoeksstage als onderdeel van bachelor in Milieukunde @ Univeristeit Utrecht
okt 2015 — mrt 2016

Analyseren van Ghanees en Keniaans klimaatadaptatiebeleid; uitvoeren van literatuuronderzoek over de contributies van bestaand klimaatadaptatiebeleid op conflict- en coöperatiedynamieken in ontwikkelingslanden.

Neem contact op met de kandidaat

Contact