• Den Haag, Netherlands
  • 27 juli 2022

Na vier jaar bij de overheid te hebben gewerkt in verschillende beleidsfuncties ben ik nu toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil mij daarbij blijven inzetten voor het maatschappelijk belang. Hierbij ben ik het meest geïnteresseerd in internationale samenwerking en veiligheidsvraagstukken.

Categorie
E-mail
kovoskuilen23@gmail.com
Telefoonnummer
0653618930

Opleiding

Master of Science @ Universiteit Leiden
sep 2017 — sep 2018

Crisis and Security Management

Master of Arts @ Universiteit Leiden
sep 2016 — sep 2017

International Relations

Bachelor @ Universiteit Leiden
sep 2012 — sep 2016

International Studies

Ervaring

Beleidsmedewerker verduurzaming Industrie - EU coördinatie @ Ministerie van Economische zaken en Klimaat
jul 2022 — aug 2022

Als coördinator EU en staatssteun bij verduurzaming industrie ben ik verantwoordelijk voor de afstemming van de positie die onze afdeling inneemt op wetgevende voorstellen vanuit de EU die betrekking hebben op de Nederlandse industrie. Daarbij is het doel om uit te vogelen hoe Europese processen zo beïnvloed kunnen worden dat de Nederlandse ambities verwezenlijkt worden. Bilaterale samenwerking met andere lidstaten is daarbij essentieel, ofwel om een meerderheid te behalen in de Raad, ofwel om samen het voortouw te nemen. Ik zie snel de verbinding tussen nieuwe informatie en strategische doelen. Daarbij kan ik snel de mensen die ik ontmoet verbinden aan de mensen die ik ken, zodat er synergie ontstaat.

ICT-Trainee @ Rijksoverheid
sep 2018 — feb 2021

ICT trainee bij de Rijksoverheid.
Opdracht 1/3
Eerste opdracht bij Informatie voorziening en inkoop, Ministerie van Justitie en Veiligheid, als beleidsmedewerker informatiebeveiliging.

Opdracht 2/3
Tweede opdracht bij de Nationale Cyber Security Centrum, Ministerie van Justitie en Veiligheid, adviseur publiek private samenwerking.

Opdracht 3/3
Derde opdracht als consultant Business Development en Strategie, Ministerie van Economische en Klimaatzaken.

Neem contact op met de kandidaat

Contact