Ervaren jurist die klaar is voor een (niet perse juridische) switch
Ervaren jurist die klaar is voor een (niet perse juridische) switch
  • Baarn, Netherlands
  • 5 januari 2023

Na jaren in het omgevingsrecht te hebben gewerkt ben ik klaar voor een switch. Het is tijd mijn hart te volgen en mensen te gaan helpen. Om een bijdrage te leveren aan een meer gelijkwaardige samenleving. Dat betekent dat ik nu kijk naar mijn competenties en wat ik kan bijdragen aan een organisatie. Dat hoeft niet perse een juridische functie te zijn.

Zoekt u iemand die een teamplayer is, die communicatief (in het Nederlands en Engels) vaardig is, die houdt van organiseren en didactisch is, die een oprechte interesse in mensenrechten heeft? En uiteraard nog veel meer kwaliteiten heeft? Neemt u dan vooral contact met mij op.

Categorie
E-mail
c.v.noort@icloud.com
Telefoonnummer
0628399215

Opleiding

Master Rechtsgeleerdheid @ Universiteit van Tilburg
jan 2012 — aug 2014

Accent op het privaatrecht met keuzevakken in het arbeidsrecht en
daarnaast alle vakken voor het accent strafrecht. Scriptie ‘De
onverbindendverklaring van art. 29a lid 1 WJZ. Een Engelse
oplossing.’ beoordeeld met een 8. Gemiddeld cijfer: 7,47.

Bachelor Rechtsgeleerdheid @ Universiteit van Tilburg
sep 2008 — dec 2011

Ervaring

Juridisch adviseur handhaving @ Gemeente Hilversum
aug 2019 — Huidig

Nemen van handhavingsbesluiten binnen het omgevingsrecht en de Drank- en Horecawet. Adviseren van de wethouder in gevoelige zaken. Helpen met het opstellen van afspraken met andere afdelingen en het opzetten van overkoepelende werkprocessen tussen eigen en andere teams. Meedenken met en input leveren voor lopende ontwikkelingen en beleid. Mentor voor nieuwe medewerkers.

Juridisch adviseur Omgevingsrecht @ Gemeente Tiel via Yacht
apr 2018 — aug 2018

Ondersteunen van handhavers in hun toezichtstaken. Schrijven van handhavingsbesluiten en voornemens hiertoe. Schrijven van collegevoorstellen. Verrichten van juridische ondersteuning bij het aanwijzen van monumenten. Verantwoordelijk voor de handhaving kinderopvang. Geven van juridische input voor nieuw beleid omtrent de handhaving kinderopvang en erfgoed. Aanspreekpunt voor privacyvraagstukken en omgevingsrechtvragen.

Juridisch medewerker bezwaar en beroep @ Gemeente Almere via Yacht
apr 2017 — dec 2017

Binnen de gemeente Almere was ik werkzaam als secretaris van de bezwaarschriftencommissie op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving, subsidies, en de Basisregistratie Personen. Hierbij lag een nadruk op het informele contact met burgers en werd uitleg verschaft over de totstandkoming van een besluit of werd gekeken naar een oplossing. Daarnaast ondersteunde ik de juridische afdeling administratief.

Secretaris bezwaarschriftencommissie Stadsdeel Centrum @ Gemeente Amsterdam via Yacht
okt 2016 — apr 2017

Werkzaam als secretaris van de bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Centrum op het gebied van het omgevingsrecht. Daarnaast betrokken bij enkele beroepszaken binnen ditzelfde gebied.

Juridisch adviseur Sociaal Domein @ Gemeente De Bilt via Yacht
sep 2016 — okt 2016

Juridische herziening van de formatbesluiten op het gebied van de Wmo. Daarnaast betrokken bij enkele bezwaarschriften rondom woonurgentie.

Medewerker @ Gemeente Apeldoorn
nov 2015 — sep 2016

Werkzaam als verweerder in handhavingszaken, in de administratie en als secretaris van de onafhankelijke bezwarencommissie in zaken omtrent de Participatiewet.

Stagiaire eenheid Veiligheid en Recht @ Gemeente Apeldoorn
aug 2015 — nov 2015

Werkzaam als verweerder in de bezwarenprocedure op het gebied van ruimtelijke leefomgeving. Afhandeling van Wob-verzoeken.

Handhavingsdeskundige/praktijkbegeleider @ UWV via StartPeople
mei 2015 — aug 2015

Herzieningsoperatie bij het UWV naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:3754). Na enige weken ben ik binnen deze operatie praktijkbegeleider geworden.

Vrijwilliger/bestuurslid sponsorschappen @ Stichting Mukomeze
dec 2009 — Huidig

Mukomeze, wat “sterk haar” betekent, ondersteunt vrouwen die
tijdens de genocide in Rwanda in 1994 het slachtoffer zijn
geworden van seksueel geweld (www.mukomeze.nl).
Gedurende de periode 25-09-2014 tot en met 30-10-2014 heb ik als vrijwilliger gewerkt bij onze partnerorganisatie Solace Ministries in Rwanda.
Van december 2009 tot en met augustus 2017 was ik vrijwilliger. Sinds augustus 2017 ben ik algemeen bestuurslid, waarbij ik verantwoordelijk ben voor onze sponsorschappen. Ik onderhoud contacten met onze sponsoren en onze partnerorganisatie in Rwanda voor tussentijdse vragen, maar ook middels halfjaarlijkse rapportages. Daarnaast werk ik mee aan het verder ontwikkelen van de Stichting.

Neem contact op met de kandidaat

Contact