Jonge doch ervaren onderzoeker en adviseur in de publieke sector met internationale opleidingsachtergrond
Jonge doch ervaren onderzoeker en adviseur in de publieke sector met internationale opleidingsachtergrond
  • Rotterdam, Netherlands
  • 2 juni 2022

Mijn naam is Jolanda Edwards en ik ben sinds kort opzoek naar de volgende stap in mijn carrière. Waar ik naar opzoek ben, is een functie waarin ik impact kan leveren op het verbeteren van posities van mensen in de samenleving. Mijn passie ligt bij onderwerpen als sociale bescherming, discriminatie, participatie en armoedebestrijding. Ik ambieer  een internationale carrière, waarbij ik aan die thema's kan bijdragen in ontwikkelingslanden.

Ik heb drie jaar ervaring in beleid, advies en onderzoek in de publieke sector, waarvan de afgelopen anderhalf als onderzoeker/adviseur bij verscheidene opdrachtgevers. Daar werkte ik in verschillende domeinen. Als onderzoekend adviseur ben ik (mede)verantwoordelijk geweest voor het voorbereiden en uitvoeren van verschillende typen onderzoek. Daaropvolgend formuleerde ik praktische adviezen door middel van strakke analyses. Ik voerde zeer regelmatig beleidsonderzoeken en -evaluaties, literatuurstudies, en Rekenkameronderzoeken uit. Daarmee heb ik veel geleerd over principes van onderzoek doen in de publieke sector. Over een aantal van deze principes heb ik geschreven in het boek Niet Weer Een Onderzoek – een boek over onderzoeken met impact - waar ik coauteur van ben.

Ik heb brede ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes. Zo voerde ik zeer regelmatig diepte-interviews uit en organiseerde ik groepsdialogen/werksessies. Het liefste combineer ik de kwalitatieve ervaringen en observaties met ‘harde’ kwantitatieve gegevens. Vanuit mijn opleiding heb ik een econometrische basis opgebouwd.

Voordat ik aan mijn carrière begon, studeerde ik Public Policy and Human Development aan de VN Universiteit. Deze opleiding is gericht op internationaal beleidsonderzoek. Ik specialiseerde in sociale bescherming, met een focus op ontwikkelingslanden. Belangrijke competenties die ik daaruit meebreng zijn het vermogen om de context van andere landen te achterhalen en incorporeren in onderzoek, en ervaring met het analyseren van household surveys en andere extensieve enquêtes.

Categorie
E-mail
oja.edwards@hotmail.com
Telefoonnummer
+31622859967

Opleiding

Masters, MSc (dubbele Masters traject) @ United Nations University en Maastricht Universiteit
aug 2017 — sep 2018

Public Policy and Human Development
Specialisatie: Social Protection Policy and Financing.
Algemene thema’s: Data Sciences, Regression Analysis, Multidimensional Poverty, Micro-simulation, Policy Financing.
Thesis titel: Improving Piped Water Access in Nigeria: An analysis of Sub-Saharan Africa’s best practice examples to improve social progress in Nigeria through piped water access.

HBO Bachelor, BBA @ Avans Hogeschool
aug 2013 — jul 2017

Bestuurskunde/Overheidsmanagement
Minor: Global Development Work.
Algemene thema’s: Bestuursrecht, Beleidseconomie, Politicologie, Beleidskunde, Organisatiekunde, Development Studies.
De afstudeerstage voor de Provincie Noord-Brabant was onderzoeken hoe het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kan worden nageleefd bij de aanleg van nieuwe natuur.

Ervaring

Junior Adviseur @ Lysias Advies
dec 2020 — jun 2022

Als onderzoekend adviseur graaf ik diep naar de vragen achter de vraag en schets ik de ware context om de kwaliteit en efficiëntie in beleid en processen te bevorderen. Dat doe ik breed in de publieke sector. Mijn expertise ligt in het uitvoeren van diepe en complexe analyses. Belangrijke resultaten:
o Een nulmeting uitgevoerd voor een pilot voor een netwerk van
ervaringsdeskundigen in de ggz voor het ministerie van VWS. Mijn rol:
interviewen van betrokken in drie pilotregio’s; analyseren en rapporteren van de
resultaten.
o De integriteitscommissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteund
bij integriteitsonderzoeken. Mijn rol: informatie verzamelen en analyseren
o Onderzoek naar de principes van en benodigdheden voor menselijke maat in
inkomensbeleid voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Wormerland.
o De twaalf gemeenten met Limessites die UNESCO Werelderfgoed status hebben,
begeleid bij het opstellen van individuele managementplannen. Mijn rol: mede-
organiseren van werksessies; faciliteren bij het schrijven van de plannen.
o Advies geleverd voor het uitbreiden van natuureducatie in Almere Poort en het
integreren van sociaaleconomische ambities daarin. Mijn rol: leiding over de
onderzoekmethode; resultaten geanalyseerd en gerapporteerd.

Adviseur Duurzaamheid Gemeente Waalwijk @ Newpublic
okt 2019 — nov 2020

Newpublic is een bureau dat jongeren als trainee detacheert bij gemeenten.

In deze functie was ik verantwoordelijk voor de pijler Consumptie en Productie van het programma Duurzaamheid. Ik werkte zowel als projectleider als projectmedewerker Belangrijke rollen:
o Interim projectleider Klimaatrisicodialogen
o Projectleider Duurzaamheidprijs 2020
o Coördinator Global Goals campagne.
o Trekker en projectleider Menukaart Duurzaamheid (aanbod duurzaamheidslessen
voor scholen)
o Lid projectgroep participatietraject kadernota Grootschalige Opwek Duurzame
Energie.

Trainee Overheid: Integraal Beheerplan Gemeente Waalwijk @ Newpublic
feb 2019 — okt 2022

Hier onderzocht ik de meest belangrijke wetten, regels en richtlijnen voor beheer van de openbare ruimte. Tevens was ik verantwoordelijk voor het onderzoeken van de collectieve visie op duurzaamheid onder de beheerders.

Neem contact op met de kandidaat

Contact