Humanisticus (MA) en Politiek historicus (MA): gemotiveerde verbinder van perspectieven!
  • Utrecht, Netherlands
  • 3 mei 2023

Humanisticus (MA) en Politiek historicus (MA), gemotiveerde verbinder van perspectieven, vaardig in moreel beraad, advisering, begeleiding en de ontwikkeling van leertrajecten. Diverse perspectieven analyseren en dialogisch met elkaar verbinden op een creatieve manier is wat ik wil doen. Als je mij de ruimte en het vertrouwen geeft, ontwikkel ik samen met jouw creatieve oplossingen vanuit positivisme, idealisme en aandachtige nieuwsgierigheid.

Opgeleid zowel in het samenbrengen van verschillende meningen, visies en waarden vanuit dialogisch luisteren. Gepassioneerd en lichtelijk ongeduldig als het gaat over het omgaan met sociale rechtvaardigheid in de samenleving.

Opzoek naar een baan waarbij ik kan bijdragen aan het menswaardiger, rechtvaardiger en gelijkwaardiger maken van de wereld.

Categorie
E-mail
rademakers@gmail.com
Telefoonnummer
0683848439

Opleiding

Master Humanistiek @ Universiteit voor Humanistiek
sep 2018 — jun 2022

Driejarige masteropleiding over eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en menswaardig samenleving. Vanuit Humanistische inspiratiebronnen, ethiek, filosofie, maatschappij- cultuur- en gedragswetenschappen en wetenschapstheorie en methodologie. Kenmerkend is het luisteren naar diverse perspectieven op een gelijkwaardige manier, en het dialogische begeleiden van humanisering en zingevingsprocessen.
Binnen Humanistiek heb ik mij gespecialiseerd in kritische Organisatie studies, waarbij waarde gerichtheid en normatieve professionaliteit centraal staan. Ook heb ik me gefocust in mijn stage bij GroenLinks op de onderwijskundige en didactiek ontwikkeling vanuit zingeving- en humaniseringsonderwijs voor professionals.
Thesis: ‘Grensgevallen, diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid in Musea, van ambitie naar praktijk.’ (7.8).
o Individuele & Groepsbegeleiding
o Interdisciplinaire onderzoek vaardigheden
o Afwegen van diverse belangen
o Luisteren, begeleiden en coaching
o Geestelijke Verzorging
o Normatieve professionaliteit

Master- Geschiedenis van Politiek en Maatschappij @ Universiteit Utrecht
sep 2018 — jun 2020

Deze master heeft mij inzicht gegeven in de historische ontwikkeling van complexe vraagstukken en hoe deze doorwerken in de huidige tijd. Mijn interesse gaat uit naar de maatschappelijke vraagstukken die gekenmerkt worden door spanningen, machtsverhoudingen, identiteit en zingeving. Afgestudeerd op het thema nationalisering met een onderzoek naar de beeldvorming van de zeventiende eeuw in Nederland en de benaming Gouden Eeuw: “Revisiting the Golden Age and its heroes’ (7.0)
o Vergelijkend historisch onderzoek
o Beleidsadvies
o Hoofd- en Bijzaakonderscheiding
o Analyseren en reageren op maatschappelijk ontwikkelingen

Ervaring

Ontwikkelaar Leertrajecten @ GroenLinks Academie
sep 2021 — mrt 2022

De GroenLinks Academie is het opleidingsteam van GroenLinks. Het doel is om (nieuwe) politici te ondersteunen in hun werkzaamheden door het aanbieden van trainingen en ontwikkeltrajecten. Ik heb een platform ontwikkelt voor kandidaat raadsleden en meegewerkt aan het ontwerpen en begeleiden van trainingen voor wethouders, statenleden en raadsleden. Hierbij heb ik leerinterventies ontwikkeld vanuit leerbehoefte, trainingen ontworpen, trainers begeleid en ge- evalueert (7.5)
o Learning & Development
o (Online) leerplatform ontwerpen o Van leervraag naar leerinterventie o Organisatieadvies

Student Coordinator Mentoraat @ Universiteit voor Humanistiek
aug 2019 — sep 2021

Verantwoordelijk voor het aansturen van mentoren die eerstejaars studenten begeleiden. Daarnaast in samenspraak het bijbehorende vak vormgegeven door het werkboek te schrijven, de opdrachten te ontwikkelen en diverse learning communities en intervisies te begeleiden. Besproken thema’s onder andere veiligheid, (seksuele intimidatie), gelijkwaardigheid, persoonlijke zingeving en spanningen en groepsprocessen
o Groepsbegeleiding o Intervisie begeleiding o Didactiek ontwikkeling

Beleidsadviseur Internationalisering @ FNV
feb 2019 — jun 2019

Beleidsstage naar de invloed van multinationals in Nederland op de arbeidsvoorwaarden. De vraag hierbij was hoe de standsplaats van moederbedrijven van multinationals de arbeidspositie van werknemers in Nederlands beïnvloedden (9.0).
o Beleidsonderzoek
o Formuleren van beleid
o Kennis over duurzame inzetbaarheid, CAO & Arbeidsvoorwaarden

Neem contact op met de kandidaat

Contact