Bevlogen beleidsadviseur/-beïnvloeder
  • Tilburg, Netherlands
  • 7 juni 2022

Betrokken en enthousiast | scherp op inhoud en proces | samen op zoek naar het maximaal haalbare resultaat | spin in het web | ziet de grote lijnen | oog voor detail en verschillende belangen | strategisch | met beide benen op de grond | houdt van leren en ontdekken | groot rechtvaardigheidsgevoel | lacht graag

Categorie
E-mail
sanne.heijndijk@hotmail.com

Opleiding

MSc Social Policy Analysis @ Katholieke Universiteit Leuven (België), in samenwerking met onderzoeksinstituut CEPS/INSTEAD (Luxemburg)
sep 2011 — aug 2012

MSc Social Policy Analysis

LLM International and European Public Law @ Universiteit van Tilburg
sep 2010 — aug 2011

LLM International and European Public Law

BSc Bestuurskunde (European Studies) @ Universiteit Twente
sep 2007 — aug 2010

BSc Bestuurskunde (European Studies)

Ervaring

Beleidsontwikkelaar/-adviseur sport en bewegen @ Gemeente Eindhoven
okt 2019 — Huidig

Inhoudelijk, procesmatig en strategisch adviseren van programmaleider en wethouder Sport; schrijven van beleid en dossiers ter bestuurlijke besluitvorming // Trekken van het proces om te komen tot en penvoerder zijn van de sport- en beweegvisie 2021-2025 (en bijbehorende uitvoeringsprogramma 2021-2022); monitoren van de voortgang // Coördineren en ontwikkelen inzet op het gebied van sport en bewegen in relatie tot COVID-19 // Aanjagen van meer integraal samenwerken (o.a. lid van kerngroep Integrale Gezondheid) // Geven van sturing aan interne/externe opdrachtnemers; participeren in onderzoeksprojecten // Managen van accounts (o.a. Eindhovense Sportraad)

Gemeenteraadslid @ Gemeente Tilburg
jun 2018 — mrt 2022

Namens GroenLinks // Woordvoerderschappen: Cultuur, Mondiale bewustwording, Openbare orde en veiligheid, Welzijn en gezondheid, Wijken en sociale basis, Wmo // Voorzitten van informatie- en debatbijeenkomsten; lid van de agendacommissie

Onderzoeker @ IVO, Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving
dec 2017 — jun 2018

Project ‘Inschatten van delictrisico bij middelengebruik in de forensische sector’: uitvoeren en verwerken van interviews met professionals uit de verslavingszorg/reclassering en ervaringsdeskundigen // Project ‘Effectieve begeleiding van rokers en de doelgroep van rokende COPD-patiënten bij stoppen met roken – een vergelijking van nationale en internationale richtlijnen’: selecteren en beoordelen (AGREE) van internationale stoppen-met-roken richtlijnen

Adviseur beleid en onderzoek @ Alliantie Nederland Rookvrij
jan 2014 — sep 2019

Vervullen van de rol van projectleider (o.a. rondom het Nationaal Preventieakkoord) // Inhoudelijk en strategisch adviseren van stuurgroep/bestuur en partners over beleidsmatige vraagstukken // Opbouwen en onderhouden van contacten met relevante stakeholders en
vertegenwoordigen van de organisatie bij bijeenkomsten en in (internationale) netwerken // Verwerven, vertalen en delen van kennis over tabaksontmoediging; identificeren van kansen en risico’s aan de hand van wetenschappelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen // Ontwikkelen van lobbystrategieën; coördineren en uitvoeren van lobbyactiviteiten

Medewerker onderzoek en recht @ STIVORO voor een rookvrije toekomst
apr 2013 — dec 2013

Opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten // Aanleveren van inhoudelijke informatie in de vorm van notities, factsheets, etc. // Monitoren van en informeren over Nederlandse, Europese en internationale politieke en juridische ontwikkelingen op het gebied van tabaksontmoediging // Adviseren over bedrijfsjuridische vraagstukken

Junior legal professional @ Eiffel
nov 2012 — mrt 2013

Project ‘Snippergroen’ bij gemeenten Deventer, Meppel en Rijnwoude: inventariseren van in gebruik genomen gemeentegrond, contact met bewoners, beoordelen van verjaringsberoepen en opstellen van verhuur- en verkoopovereenkomsten

Neem contact op met de kandidaat

Contact