Gedreven allround professional
Gedreven allround professional
  • Delft, Netherlands
  • 30 januari 2023

Ik wil graag werk verrichten wat een diepere betekenis geeft. 

Ik ben een ervaren allround professional die eraan gewend is om onder druk goede resultaten te leveren en veel werk te verzetten met behoud van kwaliteit en accuratesse. Verder ben ik flexibel, proactief, stressbestendig en analytisch sterk.

Categorie
E-mail
yintsoi@gmail.com
Telefoonnummer
0611562183

Opleiding

Cursussen @ Verschillende cursussen
apr 2011 — dec 2022

Independence Policy Awareness; Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO); Confidentiality; Insider Trading; Business English en Europese onafhankelijkheidsregels Betekenis en Impact.

Bachelor of Business Administration - Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs @ HBO Nederland
sep 2001 — jul 2006

Vakkenpakket: Communicatie, Duits, Engels, Frans, Spaans, Event Management, Facility Management, Management & Organisatie, Marketing Oriëntatie, Marktonderzoek 1, Toepassingsgebieden/Internationale Marketing, Financieel Management, Financiele Administratie, Ondernemingsplan, Operationeel Management en Personeel & Organisatie.
Stage: King’s Garden Hotel;
Extra cursus: IATA UFTAA

Ervaring

Medewerker register – Landelijk Register Kinderopvang (LRK) @ Gemeente Den Haag
aug 2022 — feb 2023

Aannemen van aanvragen tot registratie in het LRK en toets deze aan de hand van relevante wet- en regelgeving;
Up-to-date houden van de Haagse gegevens in het LRK;
Opdrachten geven aan GGD Haaglanden voor inspecties voor registratie;
Zorgdragen dat alles omtrent de leges goed verloopt en stelt conceptbeschikkingen op;
Opstellen brieven m.b.t. registratie- en wijzigingsverzoeken;
Aanspreekpunt en contactpersoon voor burgers en organisaties m.b.t. het LRK.

Data&CRM Marketeer en Internal Auditor @ Stichting Save the Children
jul 2019 — feb 2022

Verwerken van de dagelijkse bank-, import- en exportbestanden;
Uitzetten van de incasso’s (twee keer) per maand;
Aanleveren van data aan verschillende doelgroepen;
Maken van selecties t.b.v. campagnes;
Contacten onderhouden met leveranciers om ervoor te zorgen dat de data-uitwisseling goed verloopt;
Bewaken van de processen en ondersteunen in- en externe gebruikers die werken in Salesforce (CRM-systeem);
Zorgen dat Salesforce optimaal toegankelijk is voor zowel in- als externe gebruikers.
Ondersteunen bij het beheer en de ontwikkeling van Salesforce;
Eerste aanspreekpunt voor eindgebruikers m.b.t. Salesforce;
Analyseren / auditen (vanuit een onafhankelijke positie) van de processen binnen de organisatie;

Senior Compliance consultant @ Deloitte
apr 2011 — jul 2018

Adviseren van de Deloitte medewerkers over de compliance risico’s en de toepassing van de wet- en regelgeving en het intern beleid;
Identificeren van compliance risico’s, d.m.v. research (hiërarchie vennootschappen) en analyses (conflict checks);
Uitvoeren van eerste- en tweedelijns risk controles, om vast te stellen of de cliënt- en opdrachtacceptatie procedures worden nageleefd;
Trainen van collega’s in India en in Nederland;
Eerste lezing uitvoeren van de onafhankelijkheidanalyse m.b.t. zakelijke relaties;
Opstellen van de maandrapportage.

Financieel administratief medewerker @ KPMG
okt 2010 — mrt 2011

Zorgdragen voor de uitvoering van de financieel administratieve taken binnen de cliëntportefeuilles van fiscale adviseurs, de uitvoering van de cliënt- en opdrachtacceptatie volgens de interne en externe regelgeving, het declaratieproces en het debiteurenbeheer;
Opstellen van declaraties aan cliënten (op basis van aangeleverde informatie van portefeuillehouders), maken van specificaties behorend bij de declaraties, verzenden en archivering van de declaraties.

Financieel administratief medewerker @ Loyens&Loeff N.V.
sep 2007 — sep 2010

Tijdig, volledig en juist verwerken van de gegevens met betrekking tot de uren, zaken en cliënten ten behoeve van het opstellen van de declaraties;
Controleren van de door de declarant aangeleverde identificatiedocumenten (Wwft) en koppel deze met de cliëntgegevens in CMS.
Opmaken van facturen, controleren van de door de declaranten aangeleverde geschreven tijd (tijdregels) op volledigheid;
Tussentijdse lijsten uitdraaien voor de vennoten (gevraagd en ongevraagd);
Contacten onderhouden met debiteuren, crediteuren en de directie.

Officer process monitoring & support ITS @ Fortis Bank Nederland N.V.
apr 2007 — jul 2007

Actueel houden van de database van cliënten en banken, waarin, na controle/beoordeling ervan, gegevens worden verwerkt, onderhouden, geüpdatet en gemuteerd, zodat transacties continu op de juiste wijze kunnen worden uitgevoerd;
Bijhouden van tussenrekeningen, uitzetten van openstaande posten en het verzorgen van de maandelijkse opmaak, zodat onvolkomenheden worden gecorrigeerd en hierover kan worden gerapporteerd.

Agent securities control @ Robeco Direct N.V.
sep 2006 — mrt 2007

Verkopen van aandelen, in- en uitleveren van aandelen, de conversies (omzetten “gewone” rekening naar een Online rekening), periodieke incasso’s, rekeningen opheffen, effectenkrediet, persoon vermogensbeheer, opnames, tel. informatie opvragen en verstrekken.

Neem contact op met de kandidaat

Contact