Ervaren zelfstandige projectcontroller, beschikbaar voor freelance opdrachten
Ervaren zelfstandige projectcontroller, beschikbaar voor freelance opdrachten
 • Hilversum, Netherlands
 • 18 oktober 2023

Ik ben een ervaren projectcontroller, met een brede, toekomstgerichte blik. Een enthousiaste freelancer die zich nieuw werk snel eigen maakt en gaat voor kwaliteit. Mijn energie haal ik uit het samenwerken met professionals die betrokken zijn bij de inhoud. Het liefst werk ik in een omgeving waarbij ik mijn kwaliteit, het zo breed mogelijk ondersteunen van de organisatie, goed kan inzetten. Ik ben kritisch en altijd constructief om zo de (project-)voortgang te bevorderen.

Mijn voornaamste kennis en ervaring liggen op het gebied van:

 • Opstellen, ondersteunen en bewaken van budgetten, rapportages en rapportageprocessen
 • Vertalen van (complexe) financiële en juridische voorwaarden en procedures in leesbare en praktische handleidingen en instructies
 • Efficiencyverbetering en kostenbesparing
 • Initiëren van veranderprocessen (bijvoorbeeld (project)medewerkers (mede)verantwoordelijk maken voor het tijd- en geldaspect binnen de organisatie)

Mijn kerncompetenties zijn:

 • Inhoud centraal stellen
 • Analyseren
 • Resultaatgericht en tijdsbewust werken
 • Aanpakken juist als er tegenwind is
 • Medewerking krijgen van mensen
 • Organiseren en coördineren
 • Coachen
Categorie
E-mail
warink@freedom.nl
Telefoonnummer
0638926044

Opleiding

Verschillend @ Diverse ‘in house’ cursussen en trainingen
jan 2010 — dec 2019

Risicomanagement NARIS
Verbindende Communicatie Ai-opener
Effectief leiderschap – Arbeau
Projectmatig creëren – Jo Bos
Missie, Visie en Strategie – Lex Sigterman
Bedrijfshulpverlening (BHV-basis)
Diverse financiële gebruikerscursussen Oracle
EU cursussen: KP-7, Horizon2020, ERC, Marie Curie - Yellow Research

Post HBO @ NCOI
jan 2006 — dec 2007

Post HBO - Post Bachelor Bedrijfskundig Hoger Management voor Overheid
en Non-profit
NCOI – Afgesloten met een Businessplan voor het NIOD: “Gaat de Oorlog met
Pensioen?”

HBO @ HEAO
sep 1989 — jun 1991

Bedrijfseconomie
HEAO Hoorn - avondstudie
t/m derde jaar, afgebroken in verband met vertrek naar Tanzania

Ervaring

Interim Senior Projectcontroller @ CILC Center for International Legal Cooperation
aug 2023 — dec 2023

• Het opstellen van begrotingen conform de eisen en voorwaarden van de verschillende donoren, voornamelijk Ministerie van Buitenlandse Zaken en EU. • Opstellen van (tussentijdse) rapportages, financiële projectvoortgang.
• Opstellen rapportages voor audits en afhandelen vragen accountant. Wegwerken van achterstanden.

HR-Adviseur @ Save the Children Nederland
sep 2021 — dec 2022

• Proactief geven van zowel praktisch als strategisch advies over personeelszaken aan directie, managers en teamleiders;
• Adviseren van de directie, de managers en de teamleiders bij werving & selectie. Bewaken van de uniformiteit, en onderhouden contacten met wervings- en uitzendbureaus, voeren van de arbeidsvoorwaardengesprekken.
• Casemanager, aansturen van de Arbo-dienstverlener, uitvoeren van het (preventief) verzuimbeleid en bevorderen van het welzijn van medewerkers.
• Beoordeling van (individuele) scholingsverzoeken en actueel houden van het opleidingsplan;
• Uitvoeren van het Diversity, Equity & Inclusion (DEI) beleid.

Financieel Programma Manager @ Save the Children Nederland
jan 2020 — aug 2021

• Het zelfstandig beheren van het internationale projectenportefeuille, in goede afstemming met de budgethouder en de collega’s binnen de programma afdeling;
• Het opstellen en realiseren van een begroting van de geplande activiteiten conform de verschillende financieringsstromen en het toezien op de realisatie en verantwoording hiervan binnen de procedures van de organisatie en de externe financiers en toezichthouders;
• Het bijdragen aan de ontwikkeling van een evenwichtig programmabeleid, afgestemd op het beleid en de strategie van Save the Children Nederland en Save the Children International en rekening houden met de ontwikkelingen op het vakgebied en bij financiers;
• Het onderhouden van contacten de externe financiers (Ministerie van Buitenlandse Zaken en EU).

Projectcontroller @ Aidsfonds / SOA-AIDS
aug 2017 — dec 2019

• Lid van het programmateam “Bridging the Gaps”
• verantwoordelijk voor de geconsolideerde (negen alliantiepartners) kwartaal- en jaarrapportages (5 jaar m€ 50,-)
• Procedure beschrijving en organisatie brede uitrol van het digitale handtekeningen programma DocuSign

Projectcontroller / Projectadviseur @ Universiteit Leiden, Faculteit Governance & Global Affairs
jul 2017 — dec 2017

• Het zelfstandig beheren van het (inter)nationale projectenportefeuille, in goede afstemming met de budgethouder en de collega’s binnen de programma afdeling;
• Het opstellen en realiseren van een begroting van de geplande activiteiten conform de verschillende financieringsstromen en het toezien op de realisatie en verantwoording hiervan binnen de procedures van de organisatie en de externe financiers en toezichthouders;

Directeur Bedrijfsvoering / Controller @ KNAW-NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies,
aug 2006 — aug 2016

• Mede bepalen van de missie en strategie van het NIOD en medeverantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen
• Aansturen van de afdelingen Financiën, Secretariaat / Personeelszaken, Receptie, Gebouwbeheer en ICT
• Zorgdragen voor ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van bedrijfsvoering voor de organisatie
• Opstellen van jaar- en projectbegrotingen
• Opstellen van kwartaalrapportage en jaarrekening; contactpersoon voor KNAW en accountantsdienst (E&Y)
• Mede vormgeven en implementeren van het HRM-beleid voor de gehele organisatie
• Invoeren nieuw ziekteverzuimbeleid volgens het "Eigen regie model"
• Opsteller van “Groen en Grijs": Hoe de kennis in de organisatie te behouden bij de te verwachten uitstroom van senior onderzoekers wegens pensionering (generatiemanagement).
• Opsteller van "Uit het Oog, In het Hart": Hoe projectmatig gebonden onderzoekers en collectiespecialisten na afloop van het tijdelijk dienstverband verbonden kunnen blijven aan de organisatie.
• Lid platform KNAW Directeuren Bedrijfsvoering
• Lid Stuurgroep Doorontwikkeling Oracle eBS
• Adviseur KNAW Werkgroep Strategische Meerjaren Begroting

Stafmedewerker Straatkinderenprogramma @ CMC - Kuleana, Centre for Children’s Rights Mwanza, Tanzania
aug 1994 — apr 1997

Uitgezonden voor CMC. Opzetten en leiden van een pizzeria als werkervaringsplaats voor straatkinderen

Leerkracht Landbouw en Natuurkunde @ CMC - Rulenge Secondary School Tanzania
aug 1991 — jun 1994

Uitgezonden voor CMC. Leerkracht middelbare landbouwschool en opzetten inkomens genererende landbouwprojecten (Groentetuin en melkkoeien).

Neem contact op met de kandidaat

Contact