Project Assistant
Project Assistant
  • Rijswijk, Netherlands
  • 17 maart 2023

Ik ben een medelevende, zeer gemotiveerde, dienstverlenende en oplossingsgerichte persoon met een achtergrond in landbouweconomie, ervaring in non-profit projectmanagement en een MSc in internationale ontwikkeling van Wageningen University, Nederland. Ik heb een aangeboren vermogen om me processen voor te stellen, te plannen en te organiseren; en vind het niet erg om extra te doen om dingen voor elkaar te krijgen. Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om betrokken te zijn bij de humanitaire / non-profitsector.

Categorie
E-mail
ifee.ogbonna@gmail.com
Telefoonnummer
0685866972

Opleiding

Bachelor @ Landbouw economie
sep 2016 — mrt 2011

We gebruikten theoretische en empirische methoden in de economie om echte wereldproblemen op het gebied van landbouw en voedsel en plattelandsontwikkeling te bestuderen

Masters @ Msc Development and Rural Innovation (Communication and Innovation track)
sep 2013 — sep 2016

MDR is een uniek interdisciplinair sociaalwetenschappelijk programma dat probeert de
sociale en technologische processen rond de adoptie van innovaties en transities met
respect voor de stakeholders en hun context.
Thema's bevatten geavanceerde problemen in ontwikkeling zoals klimaatverandering, conflicten, natuurlijke hulpbronnen, voedselzekerheid, ongelijkheid, menselijke migratie, armoede en rampenbeheersing.

Ervaring

Trainee Scrum / Application ontwikkeling @ Motopp.nl
apr 2022 — sep 2022

*Ik ben opgeleid en gecertificeerd in Agile Scrum werken.

*Ik ben gecertificeerd in mendix applicatie ontwikkeling

*Ik heb ervaring met het werken in een scrumteam; van het verzamelen van producteisen tot backlog verfijning, sprintplanning en sprint retrospective.

*Ik heb ervaring met het gebruik van Scrum wise platform voor systematische visuele rapportage en documentatie van de voortgang van het project.

Projectondersteuning, Tijdlijn Voedsel en Landbouw @ Netherlands International Cooperation Collection, The Hague
jul 2021 — jan 2023

*Ik heb een historisch bureauonderzoek gedaan naar het Nederlandse internationale landbouwontwikkelingsbeleid en partnerschappen

*Ik heb ervaringen van belanghebbenden en partners verzameld

*En de tijdlijn is ontwikkeld op basis van verzamelde informatie

Country Project Development Assistant (Volunteer) @ World Sustainability Fund.org, The Hague
mei 2018 — okt 2018

*Ik analyseerde de sociaaleconomische en ecologische behoeften van Nigerianen

*Voorgestelde en voorbereide documenten voor een project voor hernieuwbare energie

*En voorstel ontwikkeld voor projectsponsoring via Rvo.nl

Project Facilitator @ World Bank - National Fadama Development Project, Abuja Nigeria
jul 2009 — aug 2013

*Ik analyseerde de sociaaleconomische en ecologische behoeften van de focusgroepen in Abuja

*Ik heb duurzame sociaal inclusieve ontwikkelingsplannen opgesteld voor geselecteerde coöperaties

* Ik faciliteerde concurrerende biedingen en betrokkenheid van dienstverleners voor geprioriteerde projecten

* Ik hield toezicht op de uitvoering van gemeenschapsprojecten

*En evalueerde de resultaten van de projecten

Neem contact op met de kandidaat

Contact