Nederlanders: Stop landroof

22-07-2014
Door: Onderzoeksredactie
Bron: OneWorld
weetje – 

59% van de Nederlanders  is het er mee eens dat de Nederlandse overheid moet helpen om landroof wereldwijd te doen stoppen.

Bij landroof neemt een bedrijf of overheid een stuk grond in bezit waarbij ze de (mensen)rechten van de lokale bevolking schenden. Deze bewoners raken  het land kwijt waar ze al generaties lang op wonen en werken en van afhankelijk zijn voor hun bestaan.

Onderzoek maakt  duidelijk dat Nederlanders vinden dat ingrijpen noodzakelijk is: landroof moet worden gestopt. Hierbij vindt men niet dat enkel de lokale overheden verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de problemen rondom landroof. Ook internationale instituties zoals de VN en (in mindere mate ) de Nederlandse overheid krijgen een rol toebedeeld. Het tegengaan van landroof kent volgens de Nederlander dus een gedeelde verantwoordelijkheid.

Meer weten? Lees het NCDO-rapport over Nederlanders en Landroof.

Foto @Antikainen/123rf.com

Reacties