Artikelen van Vivienne Matthies-Boon

Opinie

Onze hulp maakt de trauma’s van vluchtelingen alleen maar erger

Getraumatiseerde vluchtelingen krijgen te horen dat er iets mis is met hun hoofd.