Artikelen van Vera Boonman

Hoe stem je als je de partijprogramma's niet begrijpt?

Mensen met een verstandelijke beperking hebben geen recht op hulp in het stemhokje.