Vanessa-1-

Over de auteur

Vanessa Lambrecht is Arabiste, freelanceschrijver en podcast-maker. Zij schrijft vooral over onderwijs, vrouwen en cultuur in het Midden-Oosten. Ook organiseert zij (publieks)bijeenkomsten over verschillende onderwerpen met een link naar het Midden-Oosten. Zij is als adviseur aangesloten bij het Grote Midden Oosten Platform, dat het beeld van het Midden-Oosten en Noord-Afrika wil nuanceren en humaniseren.

www.vanessalambrecht.nl

Artikelen van Vanessa Lambrecht