670

Over de auteur

Tine van Werven is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht (UU), faculteit Diergeneeskunde en rundveearts bij zowel de UU als de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP).

Artikelen van