Artikelen van Sigrid Deters

“DNA liegt niet, papier wel”

Geadopteerden op zoek naar hun ouders – en omgekeerd Geadopteerden moeten hun afstammingsinformatie kunnen achterhalen. Maar adoptiedossiers zijn vaak vervalst of incompleet. Ook dat van Judy Aubrain, die uit Haïti geadopteerd is. Hij noemt het voorstel van minister Dekker van Justitie om geadopteerden gratis inzage te geven in hun eigen dossiers een wassen neus. “Wij […]