670

Over de auteur

Sadia Beshir Mohammed studeerde af aan het International Institute of Social Studies in Den Haag en aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Voor haar scriptie deed ze onderzoek naar kindervoeding in Ethiopië en onderzocht ze de rol die sociaaleconomische factoren en de gezondheid van moeders hierin heeft.

Artikelen van