myra_vtu_2009_400x400

Over de auteur

Myra ter Meulen is co-voorzitter van het bestuur van Mama Cash, een feministische organisatie die groepen vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen steunt die opkomen voor hun rechten.