670

Over de auteur

Marieke Zoodsma (1988) heeft Culturele Antropologie en Genocidestudies gestudeerd en heeft voor haar onderzoek twee maanden veldwerk in Bosnië-Herzegovina gedaan. Haar specialisatie ligt bij de oorlog in voormalig Joegoslavië en het verzoeningsproces. Momenteel is ze werkzaam bij het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies in Amsterdam.

Artikelen van