670

Over de auteur

Janne Heederik is cultureel antropoloog en richtte zich in haar studie vooral op migratievraagstukken, burgerschap, en mensenrechten. Ze werkt momenteel op de afdeling Communicatie van de Coalition for the International Criminal Court. 

Artikelen van