670

Over de auteur

Jan Cremers is senior-onderzoeker bij AIAS (UvA) met als werkterreinen arbeidsmigratie, veranderende arbeidsrelaties en de Europese arbeidsmarkt. Hij schreef onder meer het boek ‘In search of cheap labour’ over de rekrutering van goedkope arbeid.

Artikelen van