670

Over de auteur

J.B. (Hans) Opschoor is  milieueconoom en als Professor of Economics of Sustainable Development verbonden aan het Haagse Institute for International Studies. Daarnaast is hij Professor of Environmental Economics aan de Vrije Universiteit. Hij is voorzitter van de commissie die vanuit de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) april 2015 het advies ‘Financiering van de internationale agenda voor duurzame ontwikkeling’ publiceerde.

Artikelen van