Over de auteur

Is als mensenrechtenadvocaat actief bij de activistische organisatie Survival International, die opkomt voor de rechten van oorspronkelijke bevolkingsgroepen en uitvoerig onderzoek doet naar de mensenrechtenschendingen gepleegd door natuurbeschermingsorganisaties.

Artikelen van Gabriella Rutherford