Portret 2018

Over de auteur

Evelyn Ersanilli is universitair docent aan de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Zij doet vergelijkend onderzoek naar de positie van mensen met een migratieachtergrond in Europa – met name naar nationaliteit, identiteit en partnerkeuze – en naar attitudes ten opzichte van immigratie. Daarnaast leidt zij het RIGHTS project over de activiteiten van herkomstlanden om de rechten van laaggeschoolde migranten te verbeteren.

Artikelen van Evelyn Ersanilli