Over de auteur

Esther Bakker heeft vijf jaar vanuit Afrika als freelance journalist gewerkt. Tegenwoordig woont ze weer in Nederland en schrijft ze onder andere voor OneWorld, de Groene Amsterdammer en Plus Magazine.

Artikelen van