Over de auteur

Dieuwertje Kuijpers is promovenda op de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij onderzoekt waarom sommige regeringen electoraal gezien risicovolle besluiten nemen door militair te interveniëren en anderen niet. Haar MA scriptie ging over de effectiviteit van militaire operaties.

Artikelen van