670

Over de auteur

Carla Lebesque is een onlangs afgestudeerde antropologe die zich tijdens haar masteronderzoek aan de Universiteit Utrecht heeft gespecialiseerd in migratieproblematiek. Haar onderzoek besteedt aandacht aan het perspectief van de (minderjarige) migrant dat in het huidige debat te vaak buiten beschouwing gelaten wordt. In de toekomst hoopt ze zich verder te kunnen specialiseren in deze problematiek en iets te kunnen betekenen voor deze doelgroep.

Artikelen van