670

Over de auteur

Angela Kronenburg García studeerde Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen aan de Universiteit Leiden. In 2007 begon ze met haar PhD-onderzoek aan Wageningen UR. In haar promotieonderzoek onderzocht ze de strijd om land bij de Loita Maasai. Ze keek naar patronen in toegang tot land in relatie tot een toename aan interventies door externe actoren, zoals staten en internationale milieuorganisaties.

Artikelen van