Timo Maas

Over de auteur

Alya de Bie deed voor haar master Sustainable Development een onderzoeksstage bij het International Water Management Institute in Nepal, waarvoor zij water- en irrigatiesystemen in rurale settingen onderzocht. Voor dit onderzoek heeft zij veel tijd in rurale dorpen doorgebracht waar ze zowel kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden heeft toegepast.