Alle bewoners van sociale huurwoningen moeten kunnen profiteren van zonne-energie! Dat is de ambitie van Wocozon, de grootste maatschappelijke ESCo (Energy Service Company) in Nederland. Het team van ervaren professionals maakt bestaande woningen duurzamer. Het streven is om alle 2.4 miljoen huurders in Nederland financieel te laten profiteren van lokale, duurzaam opgewekte energie.

Wocozon plaatst zonnestroominstallaties op daken van sociale huurwoningen. Zij werken momenteel samen met acht woningcorporaties met een totale woningvoorraad van ruim 20.000 woningen. Deze zomer sluiten er nog vijf extra woningcorporaties aan. Er zijn inmiddels circa 850 woningen voorzien van zonnepanelen in de Provincies Zuid Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland. Ruim 2.000 huurders hebben zich al aangemeld voor gebruik van de zonnestroominstallaties. Recent is Wocozon een nieuw project gestart in de provincie Noord-Holland, op Texel. Het doel is om 150-300 huurwoningen te voorzien van zonnestroom.

Besparen

Wocozon Noord-Holland maakt de verduurzaming mogelijk van woningen van huurders die minder kapitaalkrachtig zijn. Wocozon is de enige partij in Nederland die huurders in staat stelt om alleen voor de opgeleverde stroom te betalen en niet voor de dure zonne-installaties zelf. Voor een gezin levert het gemiddeld een kostenbesparing op van circa € 100 per jaar. Hiermee heeft Wocozon zich sterk in de markt gepositioneerd. De zonnestroominstallatie wordt gemaakt van topklasse materiaal waardoor die tenminste twintig jaar probleemloos kan functioneren.

Hoe werkt het?

Wocozon maakt een berekening van de verwachte opbrengst voor de zonnepanelen op daken. Huurders betalen niets voor de zonnepanelen; wel voor de zonnestroom in de vorm van een vaste maandelijkse ‘vergoeding’ die wordt betaalt aan de woningcorporatie. In feite is het een voorschot voor de zonnestroom. Dit voorschot wordt bevroren, zodat er geen jaarlijkse verhogingen kunnen plaatsvinden. Als de zon vervolgens minder schijnt dan verwacht dan krijgt de huurder geld terug. In het geval dat de zon meer schijnt heeft de huurder geluk: gratis stroom. Met het gegeven dat de prijs van zonnestroom lager is dan die van conventionele energie, gaat de energierekening omlaag met de zonnestroom van eigen dak. Goed voor de mens, goed voor het milieu!

Crowdfunding

Voor de realisatie van dit project in Noord-Holland is Wocozon een crowdfundingcampagne gestart. Zo krijgen particulieren de kans om samen met een professionele investeerder mee te financieren in de eerste fase van dit sociaal maatschappelijke én duurzame project.  

Inmiddels is het doelbedrag van € 250.000 behaald, waarmee 150 sociale huurwoningen op Texel van zonnestroom kunnen worden voorzien. Als het maximum bedrag van € 750.000 wordt behaald kunnen er maar liefst 300 woningen worden verduurzaamd! U kunt een overbruggingslening van 1,5 jaar verstrekken tegen 4,5% rente. Ga naar de investeringspagina op Oneplanetcrowd. 

oneplanetcrowd

Oneplanetcrowd

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer