Partnerbericht

Zonder ambitie van Nederland gaan we de strijd tegen aids niet winnen

Op uitnodiging van de Franse president Emmanuel Macron, komen deze week wereldleiders bij elkaar in Lyon, om hun ambitie in de strijd tegen aids bekend te maken. Ze zullen hun financiële bijdrage bekend maken aan het ‘Global Fund’ ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Sommige landen maakten al duidelijk dat ze hun bijdrage de komende drie jaren flink zullen opschroeven, zoals Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Canada en ook de EU. Daarmee reageren ze op het nadrukkelijke verzoek van het fonds om aanzienlijk meer te geven willen we de strijd tegen aids, tuberculose en malaria nog kunnen winnen. Recente cijfers en data laten zien dat de strijd tegen aids uit koers raakt tenzij er nu wordt ingegrepen. Ondanks de onmiskenbare noodzaak lijkt het erop dat juist Nederland niet van plan is om gehoor te geven aan de oproep van het ‘Global Fund’ .

Vorige maand nog bracht UNAIDS, de VN-organisatie voor hiv en aids, naar buiten dat de internationaal afgesproken doelen ver uit zicht zijn. Een van die gestelde doelen voor 2020 is om het aantal hiv-infecties terug te brengen tot 500.000 hiv-infecties. In werkelijkheid zijn het er in 2018 nog ruim 1,7 miljoen, meer dan het drievoudige. Elke dag sterven er wereldwijd ruim 2.000 mensen aan aids en een veelvoud daarvan loopt hiv op. Achter deze getallen zitten echte mensen, vaak uit kwetsbare groepen. Per dag raken zo’n 800 jonge vrouwen geïnfecteerd met hiv,  die zich niet goed kunnen beschermen tegen hiv door genderongelijkheid. Homomannen in Rusland, die door anti-homowetgeving geen toegang hebben tot informatie, preventie en zorg. De aidsepidemie treft met name diegenen die door ongelijkheid, stigma en uitsluiting worden geraakt. De aidscrisis is nog steeds een actuele realiteit.

Het ‘Global Fund’ heeft sinds 2002 wereldwijd bijgedragen aan het helpen redden van 32 miljoen levens. Het fonds wordt beschouwd als een van de best presterende en meest effectieve ontwikkelingsorganisaties ter wereld – ook met steun van de Nederlandse overheid. Het is een toonbeeld van internationale samenwerking in een tijd waarin dit steeds verder onder druk staat. Om de strijd tegen aids, tuberculose en malaria weer op koers te brengen, geeft het fonds luid en duidelijk aan dat er de komende jaren minstens 15% meer financiële steun nodig is.

De keuze is helder. Doorgaan op de oude voet betekent voor de aidsbestrijding dat we nog generaties lang bezig zullen zijn om deze vernietigende epidemie te stoppen, terwijl de epidemie zelfs weer aanwakkert in sommige landen. Steeds meer mensen lopen wereldwijd hiv op, waardoor het steeds ingewikkelder, duurder en wellicht onmogelijk wordt om al deze mensen levenslang van medicijnen te voorzien. Of we zetten nu alles op alles en zorgen dat de epidemie in de komende 20 tot 30 jaar stopt. Alleen door de strijd nu op te schalen, met respect voor alle groepen mensen, kunnen we aids nog binnen één generatie stoppen. We hebben de kennis in huis, we weten wat we moeten doen. Nu de middelen nog.

De Nederlandse overheid zegt in haar ontwikkelingsbeleid zich specifiek te willen inzetten op het beschermen van seksuele rechten en kwetsbare groepen, en stelt bovendien dat mondiale samenwerking van belang is. Investeren in het ‘Global Fund’ ondersteunt deze uitgangspunten volledig. Het is daarom opvallend dat Nederland op het gebied van aidsbestrijding afstevent op een ‘business as usual’-scenario en niet bereid is zijn extra steentje bij te dragen. Met klem roepen we het kabinet daarom op om de bijdrage aan het ‘Global Fund’ met minstens 15% te verhogen en zo een aidsvrije generatie mogelijk te maken.

Mark Vermeulen, directeur van Aidsfonds

Tim Cole,  Europe Executive Director ONE

 

Steun onze oproep aan de wereldleiders en aan Nederland in het bijzonder om hun financiële bijdrage te verhogen aan het Global Fund. Teken deze petitie