Een goede methodiek die ook in Marokko wordt/kan worden toegepast. Onder andere door zgn Kicking Aids Out spellen en door andere aansprekende vormen van voorlichting waar in Mutare veel ervaring is opgedaan. De Mutarese aanpak willen we in samenwerking met Marokkaanse jongerenorganisaties presenteren op een geschikte locatie met als doelgroep de Marokkaanse jeugd. Welke locatie het wordt willen we in overleg met jullie bepalen.

De stedenband voert dit jaar een campagne onder de titel 100 FACES.. Met deze campagne willen we de honderd gezichten laten zien die in Mutare zich inzetten als sportleider, peer educator en degene die vrijwillige thuiszorg doen. Doel is gelden voor hen te genereren. Onderdelen van deze campagne is de website 100 FACES www.100FACES.nl.

Wil je meer weten:

http://www.youtube.com/watch?v=QRcsfexITZs

http://www.youtube.com/watch?v=OYhf4frNC4E

of zie www.100faces.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer