Partnerbericht

Zij beschermen de Amazone, wie beschermt hen?

In het Amazonegebied kwam coronahulp moeizaam op gang. Overheden reageerden te traag of ontkenden de ernst van de situatie. Ondertussen krijgt het beschermen van het bedreigde regenwoud en de moedige mensen die zich daarvoor inzetten geen enkele prioriteit. De bewoners van de Amazone zijn daardoor gedwongen te strijden op twee fronten: voor het behoud van hun leefomgeving én voor hun gezondheid.

Uitgebreide medische voorzieningen ontbreken en naar de meeste ziekenhuizen moet je dagen reizen. Daarom is Hivos in actie gekomen en hebben we in korte tijd samen met lokale partners en bewoners de Amazon Indigenous Health Route opgezet. Een slim project waarmee zorg beter bereikbaar wordt en de juiste informatie en hulpmiddelen beschikbaar komen om het virus buiten de deur te houden. Zodat bosbeschermers en moedige activisten hun belangrijke werk kunnen voortzetten.

“Een van de eerste dingen die we hebben opgepakt is het maken van gezondheidsroutekaarten voor iedere inheemse nationaliteit”, vertelt Hivos-collega Nora Sanchez in Ecuador. “Wanneer iemand in de gemeenschap ziek wordt, is op de kaart te zien welke hulp nodig is bij bepaalde symptomen, waar deze hulp beschikbaar is en wat de snelste manier is om daar te komen. Soms is het dichtstbijzijnde ziekenhuis met beademingsapparatuur een dag reizen. Dan is het heel belangrijk om te weten waar je precies moet zijn.”

Traditionele geneeswijzen en nieuwe kennis

“Binnen de inheemse gemeenschappen wordt veel gebruik gemaakt van traditionele geneeswijzen. Daar willen we niets aan veranderen. Wel voegen we er noodzakelijke kennis over het coronavirus aan toe. Hierin werken we samen met geneesvrouwen en -mannen binnen de gemeenschappen”, legt Nora uit. “Met hen delen we zoveel mogelijk informatie over Covid-19 en manieren om verspreiding van het virus te voorkomen. We hopen dat ons unieke netwerk van lokale organisaties in de Amazone ook door anderen gebruikt gaat worden. Zodat steeds meer hulpmiddelen hun weg vinden naar de inheemse bewoners en we verspreiding van corona in de Amazone kunnen tegengaan.”

"Met ons werk zorgen we ervoor dat de Amazonebewoners en hun rechten centraal staan bij het maken van beleid."

Met dit project bereikt Hivos al meer dan 300.000 mensen in drie landen. Help je ook mee?

Met jouw support

→ Realiseert Hivos belangrijke projecten als Amazon Indigenous Health Route.
→ Steunt Hivos dappere activisten in hun strijd tegen machtmisbruik en ongelijkheid.
→ Maakt Hivos wereldwijd het onmisbare werk van lokale partnerorganisaties mogelijk.

New call-to-action