A) Redactioneel: WTO.ZIP gaat door…

B) Brinkhorst: inschattingsfouten en verkeerde conclusies mbt. Cancún!

De Nederlandse Cancún-delegatie heeft ernstige fouten gemaakt. Dit blijkt na kritische lezing van het verslag van de Minister van Economische Zaken over de Cancún-bijeenkomst. De verwachting is dat de oppositiepartijen graag met de Minister in debat willen gaan over het Cancún-debacle.

C) WTO: verbaal zo snel mogelijk weer op gang

Na de eerste schrik van de ‘Collapse of Cancún’ kwamen al snel de plechtmatige verklaringen om de WTO-onderhandelingen zo snel mogelijk te hervatten. Alleen de EU bleef hardnekkig mokken.

D) Post-Cancún besprekingen en aangepaste WTO-agenda

Verslag van de voorbereidingen voor hervatting van de onderhandelingen op 15 december. Een eventueel onwelgevallig resultaat kan leiden tot opschorting van de agenda tot na de verkiezingen voor een nieuwe Europese Commissie en de Amerikaanse president.

E) De Singapore Onderwerpen – Retoriek en realiteit

De top in Cancún mislukte met name door gebrek aan consensus over de status van de vier “Singapore Onderwerpen”. Toch staan ze nu weer op de agenda van de WTO! De door EU en VS gebezigde retoriek wordt hier beschreven en getoetst om de achterliggende belangen ervan boven water te halen.

F) Verontrustend nieuws over Singapore Issues:

* Poging GATS-regels voor overheidsaanbestedingen van diensten op te rekken

* Singapore Issues bedreigen voedselzekerheid en bestaansvoorwaarden van kleine boeren, ook in het noorden

* Inhoud van nieuwe Iraakse investeringswetgeving

* Milieuwetgeving in strijd met concurrentiebeleid?

G) Bronnen voor achtergrondinformatie en nieuws
over “investeringen”:

H) Harde EU-handelsagenda in regionale onderhandelingen met ACP-landen

Volgens de Britse NGO Traidcraft oefent de EU druk uit op de ACP-landen tijdens de regionale Cotonou- en EPA-besprekingen. De EU maakt misbruik van hun zwakkere positie om meer marktopening te verkrijgen en acceptatie van Singapore Onderwerpen (hetgeen niet lukte in Cancún). Volgens Traidcraft staat dit optreden haaks op de gebezigde retoriek van armoedebestrijding.

I) Canada past Patent Wet aan om de uitvoer van generische geneesmiddelen mogelijk te maken

Een recente initiatief om de Canadese patentwetgeving aan te passen ten behoeve van de uitvoer van generische geneesmiddelen is een eerste test voor de werkbaarheid van het pre-Cancún “medicijnen-akkoord”. NGO’s dringen bij de Canadese regering aan om de export van de geneesmiddelen niet te beperken tot bepaalde ziekten en landen met een acute gezondheidscrisis.

J) Verslag Europees Onderwijs Forum Berlijn

Half september confereerden ruim 400 Europese studenten in Berlijn over het het Europese onderwijsbeleid (BA-MA) en over de invloed van GATS. Ze maakten plannen voor verzet tegen ontwikkelingen die de onafhankelijkheid en diversiteit van het Europees onderwijs in gevaar brengen.

De volledige WTO.Zip is te vinden op de website www.globalinfo.nl, en wel hier: http://www.globalinfo.nl/article/articleview/248/1/2/

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer