De campagne: Fairtrade, het juiste klimaat!

Op World Fair Trade Day startte een nieuwe Wereldwinkelcampagne met als thema: Fairtrade, het juiste klimaat! Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen, met name in ontwikkelingslanden. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang voor fairtrade producenten. Producenten gaven aan hiervoor samen met Wereldwinkels wereldwijd campagne te willen voeren. De campagne vraagt de komende twee jaar aandacht voor fairtrade en klimaat.

 

Fairtrade is geen milieubeweging. Het is een handelssysteem dat als doel heeft producenten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Door middel van fairtrade streven de Wereldwinkels wel naar handel met een minimale belasting van het milieu en een maximale impact op duurzame ontwikkeling en de bestrijding van armoede. Zo is er veel aandacht voor milieuvriendelijke productietechnieken en -grondstoffen en vind je in de Wereldwinkel een ruim assortiment artikelen van gerecycled materiaal.

 

Via een handtekeningenactie rondom World Fairtrade Day 2008 vragen consumenten en Wereldwinkels aan het kabinet om eerlijke handel als middel tegen armoede en klimaatverandering te steunen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor verbeterde toegang tot klimaatvriendelijke energiebronnen voor kleinschalige producenten in ontwikkelingslanden.

Klimaatneutrale Wereldwinkels

Op World Fairtrade Day 2008 gaven veel lokale Wereldwinkels zichzelf het startsein om klimaatneutraal te gaan werken. Dit doen zij door hun energieverbruik te reduceren, groene energie af te nemen en de rest van hun energieverbruik te compenseren in het Hivos Klimaatfonds. In dit fonds kunnen particulieren en bedrijven hun CO2-uitstoot compenseren door te investeren in groene ontwikkeling van (fairtrade) producenten in ontwikkelingslanden. Dit maakt het voor fairtrade producenten mogelijk klimaatvriendelijker te gaan werken. Ook de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels zal via dit fonds klimaatneutraal gaan werken.

 

www.wereldwinkels.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer