Partnerbericht

Werkgevers blokkeren monitoring schendingen arbeidsrechten en mensenrechten in Genève

 


De internationale werkgevers, inclusief het Nederlandse VNO-NCW, blokkeren de gesprekken bij de ILO, de internationale conferentie rond arbeid die deze week in Genève wordt gehouden. De werkgevers proberen zich te onttrekken aan internationale verdragen die stakingsrecht erkennen. Om dat doel te bereiken weigeren de werkgevers nu te luisteren naar de bespreking van de ernstigste schendingen op het gebied van mensenrechten en vakbondsrechten.

CNV Voorzitter Jaap Smit: ‘Dit is een frontale aanval van werkgevers op de ILO die de fundamenten van de organisatie dreigt te verzwakken. Juist het feit dat schendingen van de mensenrechten en vakbondsrechten door deze onafhankelijke organisatie worden gemonitord en bestraft, is cruciaal voor de rechten van werknemers wereldwijd.’

VNO-NCW, de Nederlandse organisatie voor werkgevers, is ook in Genève aanwezig en heeft besloten mee te doen met de actie van de internationale werkgevers.

Werkgevers, werknemers en overheden van over de hele wereld zijn deze week bijeen in Geneve om te praten over allerlei zaken rond werk en inkomen. Belangrijke onderwerpen dit jaar zijn onder andere een basis sociale zekerheid voor iedereen, de crisis en de steeds maar groeiende werkloosheid, vooral onder jongeren.

Daarnaast komen jaarlijks de nog steeds talrijke schendingen van vakbondsrechten aan de orde. Morgen, woensdag 6 juni, komt de Internationale Vakbeweging, ITUC, met haar jaarlijkse rapport. Daaruit zal blijken dat ook dit jaar weer honderden vakbondsmensen vervolgd en getreiterd en zelfs gedood zijn vanwege het feit dat ze opkomen voor de rechten van werknemers.

Meer: Blog uit Genève