Partnerbericht

Werken in de zorg; banen van de toekomst

De sector Zorg en Welzijn is volop in beweging. Er zijn hiervoor veel mensen nodig, nu en in de toekomst. Het is belangrijk dat er voldoende medewerkers zijn én dat ze het werk kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid. Werken in de zorg zijn de banen van de toekomst. Denk jij erover in de zorg te gaan werken? Of werk je in de zorg en wil jij je specialiseren? Dan kan een zorgopleiding iets voor jou zijn. Erkende opleidingen zijn op verschillende niveaus te volgen, zowel online als op locatie, overdag of ‘s avonds.

Een zorgopleiding opleiding volgen? Meld je aan en betaal nog voor 31 december 2021. Want alleen nog dit jaar kun je tot bijna 50 procent van je kosten terugkrijgen.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Hoewel het aantal medewerkers in de Zorg en Welzijn blijft toenemen, is de groei onvoldoende om de stijgende zorgvraag op te vangen. Volgens de cijfers

van het CBS werkten er vorig jaar circa 1,4 miljoen mensen in de zorg. Zorg en Welzijn is daarmee een van de grootste werkgevers van Nederland.

Tegelijkertijd kampt de zorgsector met personeelstekorten en neemt de vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel de komende jaren naar verwachting alleen maar toe. De grootste veranderingen hebben te maken met digitalisering, toenemende vergrijzing en natuurlijk met het coronavirus.

Naast een tekort aan zorgpersoneel in de ziekenhuizen, groeit ook de behoefte aan sociaal werkers om kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. Daarnaast stijgt de vraag naar kinderopvang. Mede door de toename van het aantal werkenden en verruiming van de kinderopvangtoeslag.

De overheid stelt actiecampagnes op voor het aantrekken van meer zorgpersoneel en om de medewerkers te behouden. Dit doen ze in samenwerking met onder andere zorg- en onderwijsinstellingen. Doel hiervan is:

  •  mensen interesseren voor een baan in de zorg en welzijn;
  •  onderwijs en stages beter laten aansluiten op de werkpraktijk;
  •  taken anders inrichten – met minder administratieve lasten;
  •  anders werken door gebruik van (nieuwe) technologie;
  •  werkdruk en ziekteverzuim minimaliseren.

Kinderopvang

De afgelopen jaren is de vraag naar kinderopvang gegroeid. Meer ouders kiezen ervoor om de kinderen onder te brengen bij een kinderdagverblijf, gastouder en/of buitenschoolse opvang.

Hoe de werkgelegenheid voor de kinderopvang zich de komende tijd zal ontwikkelen, is lastig te voorspellen. Dit hangt mede af van de ontwikkeling van de pandemie, het beleid van een nieuw kabinet ten aanzien van (alternatieven voor) de kinderopvangtoeslag en de werkloosheid onder ouders. Daarbij wordt steeds duidelijker dat kinderopvang bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind. Daarom is de verwachting dat ook de komende jaren er voldoende werkgelegenheid zal zijn voor pedagogisch medewerkers.

Een erkende opleiding om in de kinderopvang te werken is MBO Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3. Werk jij in de kinderopvang en wil je graag een stap hogerop? Dan is de (verkorte) opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker iets voor jou!

Verpleging en verzorging

Door de coronacrisis is de vraag naar zorgpersoneel flink gestegen. Dit gaat niet perse om artsen of chirurgen. Je kunt aan de slag als verzorgende IG, verpleegkundige of in de kraamzorg. Maar ook in de apotheekzorg is in sommige regio’s meer behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. De apothekersorganisatie KNMP heeft bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de arbeidsmarktproblemen in de apotheekzorg. Spreekt een functie in de apotheek jou aan? Overweeg dan een apothekersassistent opleiding.

Laatste kans om 50% van je studiekosten terug te krijgen

Wil je een opleiding in de zorg volgen en betaal je deze opleiding zelf? Dan kun je tot het einde van dit jaar nog profiteren van financieel voordeel met de regeling ‘Aftrek studiekosten’. Met deze regeling kun je maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Schrijf je dus nog in december in en profiteer van maximaal financieel voordeel.

Dit artikel is tot stand gekomen door GreenAds.